TEMİZ OLMANIN VE ABDEST ALMANIN FAZİLETİ

Peygamberimiz: “Temizlik imanın yarısıdır.”buyurur. (Müslim, Teharet:1) Maddi manevi temiz olmayı emreder. Beden, kalp, gönül ve mide temiz olmadan yapılan ibadetin sevabı olmaz.

Kur’an’da: “İçini temizleyen kurtuluşa erdi” buyrulur.(Şems:9)

Bir ayette de: “Ey iman edenler! Temiz ve helal olanlardan yiyin ve Salih ameller işleyin” (Mü’minin: 51) buyrularak, temiz yemeden Salih amel işlenemeyeceği bildirilmiştir. 

Bir hadiste: “Evinin hayrını artırmak isteyen yemeklerden önce sonra ellerini, ağzını yıkasın” diye tavsiye edilmiştir.(Ramuz el-Ehadis:396/9) 

Hz. Aişe şöyle anlatır: “Cuma namazı için uzaklardan gelenlerden biri ter kokulu olarak Resulüllah’ın yanına gelmişti. Peygamber ondan hoşlanmayıp: “bari bu gün yıkansaydın” dedi. (Buhari, Cuma:15) Başkalarına rahatsızlık veren ter kokularını gidermek sevaptır.

Allah Resulü beden temizliğine önem vermiştir. Şöyle buyurur: “Bedenlerinizi açlık ve susuzlukla zayıflatınız, etlerinizi azaltınız, yağlarınızı eritiniz. Böylece onları cennete misk ve kâfur ile karıştırılmış temiz etle değiştirmiş olursunuz.” (Age:8/13)

Bir hadiste de:  “Beş şey fıtrattandır: Kasık kıllarını kazımak, koltuk altı kıllarını yolmak, bıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek ve sünnet olmak.”(Buhari, Libas:63) buyurarak bedenin temiz tutulmasını önermiştir. 

Çevreyi kirletmeyip temiz tutmak bol sevap kazanmanın anahtarıdır.

Müslüman’ın neler yapması gerektiğini peygamber (a.s) şöyle ifade etmiştir:

-“ Elbisenizi yıkayın, fazla tüylerinizi alın, dişlerinizi misvaklayın, süslenin, kıyınızı-köşenizi temizleyin.” (Ramuz el-Ehadis:75/12)

-“Bedene ait şu yedi şeyi gömün; saçı, tırnağı, kanı, adet kanını, dişi, pıhtıyı, doğum artıklarını.” (Age:549/17)

-“ Çevrenizi, avlularınızı temiz tutun. Lanetli iki şeyden sakının yolları ve gölgelikleri kirletmeyin.” (Müslim, Taharet:20) 

-“ Durgun suya, yollara ve gölgeliklere abdest bozmayın.”(R. Salihin:1803) 

-“ Bana ümmetinim hayır ve şer bütün amelleri arz edildi. İyi amelleri arasında rahatsızlık veren bir şeyin yoldan atılması da vardı. Kötü amellerin arasında mescide tükürülmüş tükürükte vardı.”(Müslim, Mesacid:58) 

Dişlerin temizliği ve sağlığı için misvak kullanmak, Allah’ın hoşnutluğunu kazandıran bir davranıştır. Peygamberimiz şöyle buyurur:

-“Misvak, ağzı temizler, Allah’ın rızasını kazandırır.” (R.Salihın:1207)

-“ Eğer ümmetime zorluk verecek olmasaydım, onlara her abdest alışlarında mivak kullanmalarını emrederdim.” (Buhari, Cuma:8) buyurarak misvak kullanmanın önemini belirtmiştir. 

Tırnakların kesilmesi konusunda da Allah Resulü özenle durmuştur: “Uzayan tırnakları kesin zira zararlı yaratıklar tırnaklar içinde barınır. Tırnakları kesin gömün”(Ramuz elEhadis:335/4) buyurmuştur. 

En güzel temizlenme yolu abdest almaktır. Abdest birçok ibadetin başıdır.

Abdestten önce temizlik güzel yapılmalıdır. Tuvalet adabına uyulmalıdır. 

Tuvalete girerken “Yazel Celal” çıkarken “Gufraneke” denir. Sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Özür yoksa erkekler ayakta yapmaz, sol elini kullanır. Kıbleye dönülmez. Tuvaletten hemen sonra abdest alınmaz; biraz oturulur veya yürünür. Erkekler küçük abdestten sonra sol elini ıslatarak üç defa sıkar, siler.

Abdesti güzel almak sevaptır. Abdest alırken farzları sünnetleri tam yapılmalı. Euzu besmele ile başlayıp organlar yıkanırken dua edilmelidir. Abdestin mekruhları olan bol su kullanmaktan, suyu yüze çarpmaktan, konuşmaktan, temiz olmayan ortamda abdest almaktan ve ihtiyaç yoksa başkalarından yardım almaktan kaçınılmalıdır.

Peygamber (as) şöyle buyurur: “Kulun ilk hesap verecek olduğu şey abdesttir. Eğer abdest güzel olursa, sıra namaza gelir.” 

Abdest, müminin silahıdır. Abdest, mümin için nurdur. Abdest, günahların affına sebep olur.

Efendimiz şöyle haber verir:

-“Kim emrolunduğu gibi abdest alır, emrolunduğu gibi namaz kılarsa, geçmiş (küçük) günahları affolunur.” (Buhari, Vüdu: 28) 

Bir hadislerinde de abdestli olana ibadet sevabı müjdesi vermiştir. 

-“Abdestli olan, abdestli olduğu müddetçe namazda sayılır.” (Ramuz el-Ehadis:357/8) 

Abdestin insanın derecesini yükselttiğini şu hadis haber verir. 

-“Size insanın derecesini yükselttiği, hatalarını sildiği bir şeyi haber vereyim mi? Zorluğa rağmen abdesti tam almak ve namazı beklemektir.” (Age: 165/6) 

Güzel, sevaplı abdestin nasıl alınacağını bize peygamberimiz şöyle ifade etmiştir: (Müslim

Taharet: 30 )

-“Abdest aldığınız zaman gözlerinize abdest suyundan içiriniz. Ellerinizin ıslaklığını da silkelemeyiniz.” (Age: 40)

-“Kim güzel abdest alıp sonra iki rekât namaz kılar, Allah’a yönelirse ona cennet vacip olur.”

(Buhari, Vüdu: 24) + (Ramuz el-Ehadis: 414/9)

-“Abdest aldıktan sonra Kadir suresini okuyan şehitler ve peygamberler gibi haşr olunur.”(Age: 438/7) 

Abdest nurdur. Abdest varken tazelemek nur üstüne nurdur. Peygamberimiz şunu tavsiye ediyor: “Ümmetim kıyamet gününde abdest nurlarından yüzleri, el ve ayakları parlak olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün parlaklığını arttırmak isteyenler, elinden geldiği kadar abdest alsın.” (R.Salihın: 2/362)

Peygamberimiz son zamanlarında mezarlığa gider, selam verir ve: “İnşallah bizde size katılacağız.” der ve ilave eder: “Kardeşlerimi görmek isterdim” Sahabe:

-“Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Deyince:

-Siz Ashabımsınız. Henüz gelmemiş olanlar kardeşlerimdir.

-Onları nasıl tanırsın? Derler.

-Sekili atınız olsa onu tanımaz mısınız? Ben de onları el ve ayaklarında ki abdest nurundan tanıyacağım.” der. (R.Salihın: 1033) 

Abdest suyu, kirlerle beraber günahları da giderir. Bu temizliğin nasıl olduğunu Osman bin Affan şöyle anlatır: 

Bir gün Osman bin Affan su isteyip abdest almış, gülmüş, sonrada arkadaşlarına: 

-“Niçin güldüğümü sormayacak mısınız? Demiştir. Onların sorması üzerine ise şunları söyledi: 

-Bir gün Allah Resulü bu kadar su istedi, benim gibi abdest aldı ve güldü. Sonrada:

-Niçin güldüğümü bana sormayacak mısınız? Buyurdu. Sorduğumuzda şu açıklamayı yaptı:

-Kul abdest için su alıp yüzünü yıkadığı zaman Allah-u Teâlâ yüzü ile işlediği günahları siler. Kollarını yıkadığı zaman da böyle, başını mesh ettiği zaman da böyle, ayaklarını temizlediği zaman da böyledir.” (Heysemi, I,229) 

Abdest maddi manevi şifa kaynağıdır. Peygamber (as):

-“Ey Enes! Abdest al! Çünkü abdest sağlığı korur.” (İbni Kesir: 6195)

-“Nazar değen yıkansın, abdest alsın.” (Ebu Davud Tıp: 15)

-“Öfkelendiğiniz zaman abdest alın. Öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşi su söndürür. Sizden biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın.” buyurur. (Ebu Davud Edep: 4784)

            Abdest almanın ve abdestli bulunmanın sevabı büyüktür. Peygamberimiz abdestli duranın namazdaymış gibi sevap aldığını ve abdestli iken ölene şehit sevabı verileceğini haber vermiştir. 

            Cenab-ı Allah Musa peygambere: “Abdestsiz iken başına bir bela gelirse, suçu kendinden başkasında arama.” diye vahyetmiştir. (F.Yavuz: 40 Kutsi Hadis:35)              Peygamberimizin müjdelediğine göre: 

            -“Abdestli olarak uyuyan kimse gece ibadette gibidir.“ (Ramuz el-Ehadis: 259/12)

            -“Bir kimse abdestli yatar, gece ölürse, şehit olarak ölür.” (Age: 411/1)

            -“Abdestli olarak yatanın yanında bir melek bulunur. O melek o gece durmadan şöyle der: Allah’ım! Onu affet. Zira o abdestli yattı.” (Age: 410/13)

            Görülüyor ki abdest almanın, abdestli durmanın, abdestli yatmanın ecri büyüktür.

            Bir de cünüp olan kimse yıkanacaktır. Cenab-ı Allah:

            -“Cünüp olduysanız boy abdesti alın.” diye emreder. (Maida: 6)

            Cuma günleri gusül abdesti almak, camiye gitmek her Müslüman erkeğe vaciptir. (Ramuz el-Ehadis: 225/9)

            Cünüplüğün gitmesi için güzel yıkanılmalıdır. Peygamber (as): “Her kıl altında cünüplük vardır.” (Tirmizi, Taharet: 77) buyurarak kuru yer kalmamasını ister. Bir hadiste de:

“Bedende kıl yeri kadar kuru yer kalsa cünüplük devam eder, azabı da çoğalır.” (Ramuz elEhadis: 412/2) buyurur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir