TEHECCÜT NAMAZI

Kur’an’da gece namazı kılanların bahtiyar insanlar ve Allah’ın has kulları olduklarından bahsedilir. Kur’an’da: “Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin.”

(İsra:79)

-“Rahmanın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendilerini bilen kimseler onlara laf attığında incitmeden “selam” derler geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler, geceyi kıyam durarak geçirirler.” (Furkan:63/64) buyrulur. 

Sabaha kadar uyuyan birinin adı geçince peygamber (a.s): “O adamın kulağına şeytan işemiştir.” demiştir. (R. Salihın:2/451)

Bir hadislerinde: “Gece namazlarına devam edin, o önce ki Salih kulların âdeti idi.” (Tirmizi,

Davud:101)

-“Farz namazlarından sonra en faziletli namaz gece namazlarıdır.” (Müslim, Siyam:202) diye haber vermiştir.

Bir sahabiye de: “ Falan gibi olma! Geceleri ibadet ederken ibadeti bırakıverdi.” demiş, gece namazlarının terk edilmemesini tavsiye etmiştir.(R.Salihın:/154)

Rasûlüllah (s.a.v)gece namazının faziletlerinden ve kazandırdıklarından şöyle bahseder: -“Ey insanlar! Selamlaşınız, yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kılınız ve selametle cennete giriniz.” (R.Salihın:1171)

-“Gök kapıları gece açılır; yok mu bir şey isteyen? Yok mu dua eden? Yok mu af dileyen?” denir.(Ramuz el-Ehadis:64/8)

-“Her gün bir münadi: “Gelin kendi aleyhinizde yaktığınız ateşi, gece kalkın, namazla söndürün.” der.(B. Hadis Külliyatı:1/933)

Bir Allah dostu birine sormuş: “Allah seni seviyor mu? Demiş. O’da:  “bilmem” demiş. O zat: “Allah seni gece kaldırıp huzuruna çıkarıyor mu?” demiş. Allah sevdiği kulunu gece kaldırır.

Biri birine sormuş:

-“Gece namaz kılanın yüzü neden nurlu olur?” demiş. O da:

-“Allah’la baş başa kalmış, Allah ona nazar etmiştir de ondandır.”  demiş.

Gece yapılan ibadet, gündüz yapılan ibadetten daha faziletlidir. Peygamberimiz şöyle buyurur:

-“Allah sizden birini gece uyandırırsa, Allah’ı tespih etsin. Mağfiret dilesin. Allah onu bağışlar. Şayet o kalkar abdest alır, namaz kılar ve Allah’ı zikrederse, dua ederse, kabul olunur.” (Ramuz el-Ehadis:48/5)

Allah’ın rahmeti gece namaz kılanla olur. Peygamberimiz (s.a.v) gece namazını hiç terk etmemiştir ve:

-“Gecenin sonunda (fecr-i sadık doğmazdan evvel yani imsaktan önce) adem oğlunun kıldığı iki rekât namaz (teheccüd namazı) ona, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Şayet ümmetim üzerine meşakkat vereceğimden korkmasaydım, bu iki rekât namazı farz kılardım.”

(M. Ehadis:641)

-“Evet, teheccüd namazındaki sevap hudutsuzdur. Kılmaya devam edenlerin duaları makbul, dereceleri âli olur. Allah’a yaklaşmaya vesiledir, günahlardan koruyucudur.  Kötülüklere kefaret vücuttaki illetleri gidericidir. (İmam Ahmed rh.’in Müsned’inden naklen, Muhtar, 778) buyurmuştur.

Bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah: “Yeryüzü halkına azap etmeyi murad ettiğimde; mescitleri tamir eden, tanzim ve tenvir eden (aydınlatan)’ları, bir de rızam için birbirini sevenleri ve seher vaktinde istiğfar edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim.” buyurur.(H.H. Erdem, İlahi Hadisler:30) 

Cüneyd-i Bağdadinin ölümünden sonra bir arkadaşı:

-“Allah sana nasıl davrandı? Diye sorar. Cüneyd:

-“Rahmet etti. Gece kalkıp kıldığım iki rekât namaz dışında hepsi savrulup gitti.” der.

Gece namazı, cehenneme kalkandır. Rüya gören biri peygambere rüyasını anlatırdı. İbni Ömer(r.a)’da rüyasını anlatır: “Rüyamda iki melek beni cehenneme götürdü. Ben “Cehennemden Allah’a sığınırım! Dedim. Bir melek bana: “Korkma” dedi.

Bu rüyayı ablam Hafsa’ya anlattım. O da peygamberimize anlatmış. Peygamberimiz: -“Abdullah ne iyi, ne güzel adamdır. Bir de gece namaz kılsaydı.” buyurmuştur. Abdullah ondan sonra gece namazını hiç bırakmamıştır.

Cabir (r.a) şöyle dedi:

Ben Resulüllah(s.a.v):

“Geceleyin öyle bir zaman vardır ki, Müslüman bir kimse o zamana rastlayıp Allah’tan dünya ve ahrete dair hayırlı bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir. Bu her gece böyledir.” buyururken dinledin. (Müslim, Müsafirin:166/167) İbrahim Ethem’e biri:

-“Gece namaza kalkamıyorum, bana yol göster.” deyince şu cevabı verir:

-“Gündüz Allah’a isyan etme. O zaman Allah seni huzuruna çağırır. Bu en büyük şereftir.

Günah işleyenler bu şerefe nail olamazlar.”

Mide kirli, kalp kirli, organlar isyanda olunca gece namazı nasip olmaz.

Bir hadiste: “Gece namazı âdeti olan, gece kalkmaya niyet ederde kalkamaz, uyuyakalırsa, o kimseye gece namazı sevabı yazılır, o kimsenin uykusu da sadakadır.” Buyrulur.(Hadis Ans:17/345)

Bir hadiste de: “Bir kimse geceleyin kalkar eşini de uyandırır, namaz kılarsa, Allah onları Zakirin, Zakirat diye övdüğü kimseler arasında yazar.” buyrulur. (R.Salihın:2/461) 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir