TEHECCÜD NAMAZI VE GECENİN SIRLARI

Zaman izafidir. Dünyanın dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Böyle olunca dünyanın her bir ülkesinde 24 saat ezan okunur, namaz kılınır ve Allah anılır. Fakat en güzel vakit gece yapılan ibadettir.  

İnanan, inancı doğrultusunda gece hayatı yaşar, inanmayan da kendine göre gece hayatı yaşar.  

Cenabı Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Herşeyin mutlaka bir yaratılış hikmeti vardır.  

Az uyuyan Çok yaşıyor:

Kanseri önleme çalışmaları çerçevesinde California Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gece 8 saat uyuyan kişilerin ömrünün, 7 saat uyuyan kişilere göre 6 yıl içinde yüzde 12 oranında azaldığı belirtildi. Yaşları 30 ila 102 arasında değişen kişiler üzerinde yapılan araştırmayı yürüten psikiyatri profesörü Dr. Daniel Kripke, ‘5, 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerin endişelenecek bir şeyleri yok. Bu insanların 8 saat uykuya ihtiyaçları bulunmuyor.’ denmiştir. (01.03.2002  Zaman)

İlim adamları, bölünen uykunun daha doyurucu ve daha faydalı olduğunu açıklamışlardır. Ayrıca çok uyumanın da zararlarından bahsetmektedirler.  

Gece az uyuyanlar, bütün günü zinde olarak geçirirler. Çok uyuyanlar ise akşama kadar esner dururlar. Bütün günü gafletle geçirirler. Atalarımız: ‘Az ye, az uyu, az konuş.’ demişlerdir. Bu da ancak gece ibadeti ile mümkün olur.

Gece ibadeti, herkese nasip olmaz. Yatmasını kalkmasını bilmeyenler, günah işleyip, yaradanına isyan edenler, bazı şeylerden mahrum edilirler. 

Ebu’lHüseyn Nûri şöyle der:  

‘İşlediğim bir günah yüzünden, yedi ay süreyle gece ibadetinden mahrum kaldım. Bu günah hangisiydi?’ diye soranlara şu karşılığı vermiştir: ‘Ağlayan bir adam gördüm ve bu adamın riyakar olduğu sûi zannına kapıldım. Sonunda böyle bir cezaya uğradım.’   

Derviş Yunus der ki, dünya yalandır,  

Güvenme malına, malın talandır,  

Seherde aşıka uyku haramdır,  

Uyuma der bana; Sultânı enbiya,’

 * * *

Yatma seherde / Uğrarsın derde  

Söyle her yerde / Elhamdülillah’

Peygamberin yanında gece sabaha kadar uyuyan birinden bahsederler. Hz.

Peygamber: ‘O adamın kulağına şeytan bevl etmiş buyurur. (R. Salihin 2/451)

Cenabı Allah bir ilâhi hadiste şöyle buyurur:

‘Yeryüzü halkına azab etmeyi murad ettiğimde; mescidleri tamir eden, tanzim ve tenvir edenleri, bir de rızam için birbirini sevenleri ve seher vaktinde istiğfar edenleri görünce onlara azab etmekten vazgeçerim.’ (ilahi hadisler s.30)

Bahtiyar kulları için Allah: ‘Onlar geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde de istiğfar ederler.’ buyurur. (Zariyat Sûresi: 1718) Şöyle nakledilir:

Tabiinden 40 kişi yatsı abresti ile sabah namazı kılardı. Seddâr(ra) da gece sabaha kadar döner durur, uyuyamaz ve Ya Rabbi! cehennem korkusu beni uyutmuyor.’ derdi.

Bir kişi de:  

‘Ya Rabbi! senden cennet isteyecek yüzüm yok. Beni cehennem azabından koru’ diye geceleri yalvarırdı. (Müslüman Şahsiyeti sayfa: 341)

Fuday Bin İyad Hazretleri de:

‘Güneş batarken Allah ile başbaşa kalacağım diye sevinirim; güneş doğarken de insanlarla uğraşacağım diye üzülürüm’ dermiş.  

İmamı Azam Hazretleri 40 yıl yatsı abdesti ile sabah namazı kılmıştır.  

Teheccüde kalkan Seyyidül istiğfar (İstiğfarın Efendisi) adı verilen dua okur. Ne deniyor bu duada:  

‘Allah’ım benim Rabbim sensin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Senin kulunum ben. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahitte duruyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri ikrâr ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla, zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur.’ (İslâm ilm. 349350 + Buhari Deâvat: 2)

 • * * * *

Gece ağlayarak af dilemenin ecri büyüktür. Allah Rasulü der ki:

‘Allah yanında iki damla sevimlidir; Geceleyin Allah için dökülen gözyaşı, diğeri de

Allah yolunda dökülen kan damlası.’ (Altınoluk Dergisi. 190/30)  

‘Allah korkusundan ağlayan göze, bir de Allah yolunda uykusuz kalan göze cehennem haram edildi.’ (Râmuz el Ehadis: 274/10)

 • * * * *   

Gecenin bereketini bakın şu misâl ne güzel anlatıyor:

Köpekler bir doğumda yarım düzine, bir düzine yavru dünyaya getirdikleri halde fazla üremezler. Koyunlar bir yavru, çok nadir iki yavru dünyaya getirdikleri halde, her gün kesildikleri halde, bilhassa milyonlarca adak, kurban edildikleri halde sayıları azalmaz, aksine artar. Bunu hiç düşündünüz mü bilmem?  

Bunun sebebini büyüklerimiz şöyle izah ediyor: Köpekler akşamdan uyumaz uyumaz, sabah seher vakti uyur. Koyunlar ise akşamdan uyur, Seher vakti uyanık durur. ‘Yerde ve gökte ne varrsa Allah’ı tesbih eder.’ ayetinde ifade edildiği gibi Allah’ı zikrederler.  

Seher vaktinde Seyyidül İstiğfar adı verilen şu duayı çokça okumak da menduptur:

Anlamı: ‘Allahım! Benim rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın.

Senin kulunum ben. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahidde duruyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri ikrar ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla, zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur.’ (Buhari Deavat: 2) Allah (cc) Kur’an’da:  

‘Geceye ve gecenin içinde olan şeylere yemin olsun’ diyerek dikkat çekmiştir. (İnşikak: 17)

A’râf Sûresi’nin 97. ayetinde de: ‘Yoksa o ülke halkı geceleyin uyurken kendilerine azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular’ buyurarak gece azabına karşı uyarmıştır.  

Peygamberimiz(sav) miraç olayını gece yaşamış, Cenabı Allah’a gece yükselmiştir.  Hz. peygamber: ‘Gecenin son yarısı Allah’a daha yakın olunan saattir.’der (Hadis

Ansb. 17/80)  

Hz. Bilâl Allah Rasulü şöyle dedi:  

‘Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o sizden önce yaşayan salihlerin âdetidir. Rabbinize yaklaşmanızı sağlar günahlardan koruyucudur. Kötülüklere keffarettir, bedenden hastalığı kovucudur. (Age: 8/470)

Gece ibadetine kalkanların övüldüğü ayetler:

Kur’an’ı Kerim’de takva sahiplerinin dünyadaki halleri arasında, gece ibadetlerinden şöyle söz edilir:  

 • ‘Onlar gecelerini, Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler.’ (Furkan 64)  
 • ‘Onlar geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanmalarını isterlerdi.’ (Zâriyat: 17/18)  
 • ‘Muhakkak ki gece (ibadet için yatağından) kalkan kişi, neşe bakımından daha kuvvetli, Kur’an okuyuş bakımından da daha sağlamdır. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin ismini zikret, bütün varlığınla O’na yönel’ (müzzemil: 68)

Allah Rasulü’nün ifadesine göre:  

 • ‘Gök kapıları gece yarısı açılır: ‘Dua eden var mı kabul olsun. Bir şey isteyen var mı verilsin. Var mı belâya uğrayan kurtulsun.’ denilir. Her müslümanın duası kabul olunur.

Yalnız zina yapılmasına önayak olan kadın hariç’ (Ramuz El Ehadis 255 / 8)

 • ‘Gecenin yarısı ve üçte ikisi geçtiği zaman Allah dünya semasına nuzül eder.’  
 • ‘Yok mu bir şey isteyen, yok mu dua eden, yok mu mağfiret isteyen?’ der. (Age: 64/8)
 • ‘Allah geceleyin müslüman kuluna ruhunu iade ederse, yani (uyandırırsa) Allah’ı tesbih etsin, mağfiret dilesin. Böyle yaparsa günahları bağışlanır. Şayet o kişi abdest alır, namaz kılarsa ve Allah’ı zikrederse, dua ederse duası kabul olur.’ (Age: 48/5)
 • ‘Allah o erkeğe rahmet etsin; gece teheccüde kalkar, namaz kılar, ailesini de uyandırır, onlarda namaz kılar, Allah o kadına rahmet eylesin; teheccüde kalkar, namaz kılar sonra eşini çocuklarını uyandırır, onlar da namaz kılar.’ (Age: 290/1)
 • ‘Allah’ı anarak yatan bir müslüman, gece uyanarak Allah’tan dünya ve ahirete ait bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir.’ (Age: 387/11)

Allah’ın seni sevip sevmeyeceğini nereden anlayacaksın? Eğer Allah seni gece huzuruna çağırıyorsa, seni seviyor demektir. Sana kalkma fırsatını veriyorsa, seni çok seviyor demektir.  

Hasan Basri’ye Sorarlar:

 • Gece namaz kılanların yüzleri niçin güzel ve nurlu olur? cevap verir:
 • Onlar Rahman ile baş başa kalmışlardır da ondan’ der. Gece kalkanların nuru yüzlerine yansır. O nur yüzlü insanlar, gece Allah’tan aldıkları nuru bütün gün etrafa saçarlar.

Yüzleri nurludur, sözleri nurludur, işleri nurludur.  

Ebu Bekir (ra) Ömer(ra)e der ki:  

 • ‘Ya Ömer! Allah’ın senin üzerinde gece eda edilmesi gereken bir hakkı vardır; onu gündüz kabul etmez; Gündüz bir hakkı vardır, onu da gece kabul etmez.’ (İhya 4./851)

Her şeyi yerli yerince yapmak lâzım. Nasıl ibadet edileceğini bilmek lâzım. Ne zaman daha sevaptır bilmek lâzım, önemli olan bir de kalkmak için yatmasını bilmek lâzım. Kalkmak için nasıl yatılır onu görelim:

 • Helal lokma yemek ve az yemek lâzım.  
 • Abdestli olmak, kalkma niyeti ile yatmak lâzım.

Sûrelerden Fatiha, Âyetel Kürsi, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyarak yatmak lâzım.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir