Tebliğ ne demektir?

Kelime olarak  taşımak, ulaştırmak, götürmek demektir.

Genel manada tebliğ, Allah’tan vahiy yolu ile gelen emir ve yasakları insanlara bildirmektir.

Cenab-ı Allah peygamberimize:

“Ey Rasul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et eğer bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamış olursun…” (Maida:67) buyurmuştur. Peygamberin ümmeti de tebliğ görevini yapmayacak olursa sorumlu olacaktır. Çünkü tebliğ her Müslümana farz kılınan görevlerdendir. Bu vazgeçilmez görevlerdendir. Kur’an’da şöyle buyrulur:

“Sizden hayra çağıran iyiliği emredip, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun, işte onlar, kurtuluşa erenlerdir.” (Al-i İmran:104)

Bir başka ayette de: “İnsanları Allah’a çağıran, iyi işler yapan ve ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir” (Fussilat.33)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir