Tarım ürünlerinin zekatı nasıl verilir?

Tarım ürünlerinin zekatı masraflar çıkarıldıktan sonra hesap edilir. Tarım ürünlerinde nisap miktarı 650 kilodur. Tabii yollarla sulanan araziden elde edilen mahsulün 10’da 1, masraflı ve sulama yapılan araziden, elde edilen mahsulden 20’de 1 zekat verilir.

(Bakara:267+En’am:141)

Tarım ürünlerinin zekatına öşür denir. Öşür buğday, arpa, hurma, üzüm, darı gibi mahsulden verilir. Dayanıksız meyva sebzeden öşür verilmez. Süt, bal gibi ürünün öşrü verilir. Öşrü verilenin bir de zekatı verilmez.  Zekatta olduğu gibi mallar toplanmaz. Her biri ayrı ayrı hesap edilir. Kiralanan arazinin öşrü olmaz. Çünkü kira ile öşür birleşmez. Elde edilen gelir zekata ulaşırsa zekatı verilir.  İunu da ifade edelim bir ürün hem tabi sulama hem de paralı sulama ile elde ediliyorsa 15’te biri öşür verilir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir