Hz. PEYGAMBERİN DİLİNDEN, HADİSLERLE ZEKAT

Peygamberimiz (s.a) şöyle buyurmuştur: ―Malının zekatını verdiğinde onun şerrini kendisinden gidermiş olursun.‖ (Ramuz el Hadis:26/4) ―Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi edin, mallarınızı Zekât ile koruyun. Zira onlar sizden kötülükleri ve hastalıkları […]

KUR‘AN‘DA, AYETLERLE ZEKÂT

Zekât Kur‘an‘ın şu ayetlerinde geçmektedir: ―Müslümanlar gibi namaz kılın, onlar gibi zekat verin, rükû edin‖ (Bakara:43) ―Namazı gereği gibi kılın, zekatı verin. Daha önceden hayır için ne yaparsanız, Allah yanında […]

İSLÂM’IN BEŞ TEMEL ŞARTINDAN BİRİ OLAN ZEKAT

Cenab-ı Allah insanları her yönden farklı farklı yaratmıştır. Farklı şeyler vermiştir. Bazılarını bazılarına muhtaç etmiştir. Bazılarını da bol ihsanlarda bulunup, sorumluluklar vererek imtihana tabi tutmuştur. Cenab-ı Allah, bol nimet verdiği […]

ORUÇ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

Soru : Oruç ne zaman başlar ne zaman biter? Cevap : İbadet niyeti ile imsak vaktinden güneşin batmasına yani Akşam ezanına kadar yeme içme ve orucu bozan şeylerden uzak durmakla […]

ORUÇ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Orucun çeşitleri vardır. Bunlar: FARZ ORUÇ : Ramazan orucu, Ramazan orucunun kazası ve keffaret oruçları farz oruçlardır. VACİP ORUÇ  :Adak oruçları vaciptir. NAFİLE ORUÇ :Allah rızası için belirli günlerde tutulan […]

B. Hz. PEYGAMBERİN DİLİNDEN, HADİSLERDE ORUÇ

Oruçla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ―Kim mazeretsiz olarak Ramazandan bir gün orucunu tutmazsa, bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz.‖ ―Oruç, kıyamet günü kula şefaat edecektir.‖ ―Oruçlunun duası […]

KUR’AN DA, AYETLERDE ORUÇ

Cenab-ı Allah şöyle buyurur : ―Oruç benim içindir. Mükafatını da ben veririm.‖ (R. Salihın:21484) ―Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umarım ki, korunursunuz.‖ […]

Kur’an‘la İlgili Küfre Götüren Haller

Osmanlı   alimlerinden Ömer Nesefi, İslam inancının Temelleri Akaid Adlı eserinin insanı küfre götüren haller bölümünde  Kur’an‘la ilgili şunlar yer alır.(S. 214-215): Kur’an‘dan bir tek ayeti inkar ve Kur’an‘la alay etmek, […]

Kur’an‘la Alay Edenlere Tavrımız Ne Olmalı?

İnsanın içinde yaşadığı ortam çok önemlidir. Cenab-ı Allah bize şöyle emrediyor: ―Allah‘ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, tövbe edip dönmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde […]

Ölüye Kur’an Okumanın Faydası Var mı?

Kur’an  şifadır. Diriye de ölüye de faydası vardır. Ölüye fayda veren ibadetlerden biri de Kur’an okumaktır. Hz.Peygamber definden sonra ölü için dua ve istiğfar etmiştir. Ölünün ardından yasin suresinin okunmasının […]