Dua Müminin Silahıdır

Hz. Peygamber (s.a.) : ―Duanın dua edene üç faydası vardır‖ Dua edenin Ya günahı af olur. Ya hayrı artar. Veya sevap kazanır. (Ramuz:104/8) buyurur. Duayı elden bırakmamak gerekir. ―Dua müslümanın […]

Dua Belâ Ateşini Söndürür

Hz. Peygamber (s.a.) şöyle bildirmiştir : ―Dalga dalga gelen belâ ve musibetlere karşı Allah’a dua edin.‖ ―Belaya dua ile karşı koyun.‖   Dua, belâ ateşini söndürür. Kaza belâyı def eder. […]

Dua İbadetin Özüdür

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ―Dua ibadettir‖ (R.Salihın:3/1494) dedikten sonra şu ayeti okumuştur. ―Bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana dua etmeyi gururlarına yediremeyenler var ya, onlar alçalmış ve hakir […]

Dua‘nın Önemi

Duanın hayatımızda büyük bir önemi vardır. Duasız hayat, fatihasız mezara götürür. Bir hadislerinde peygamberimiz : ―Kim Allah’a dua etmezse, Allah ona gazab eder‖ buyurmuştur. Dua, insana kulluğunu hatırlatır. Allah’ın yardımını […]

Dua Kuvvet Kaynağıdır

Dua, insan için mânevi bir ilâçtır. Dua, insan ruhunu besler,insanı kötü düşüncelerden alıkor. Dua eden insan, her zaman kendini güçlü hisseder, geleceğe ümitle bakar, Allah’ın kendisine yardım edeceği düşüncesi, ona […]

Dua Allah’ın Emridir

Cenab-ı Allah : ―Bana dua edin‖ diyor. Buna göre dua etmek vaciptir. ―Rabbinize yalvararak, gizlice dua edin.yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak, rahmetini umarak Allah’a dua edin.‖ (A‘raf:55-56) buyruluyor. Hz. Peygamber […]

Duaya Nasıl Başlanır?

Önce helâl lokma gerek. Duadan önce bir miktar sadaka verilir. Allah’a hamd, Rasulüne salat okunmadan yapılan dua boşlukta kalır. Günahlardan dolayı istiğfar edilir. Hamd etmeyen, salavat getirmeyen ve istiğfar etmeden […]

Dua Nedir?

Dua, çağırmak, sığınmak, istek ve yalvarışta bulunmak demektir. Dua, Allah’ın gazabından rahmetine sığınmaktır. Zayıf kuldan güçlü yaratıcıya ilticadır. Dua Allah’la konuşmaktır, kapısını çalmaktır. Dua, yaratan ile yaratılan arasında mânevi köprüdür. […]

DUA ETMEK

Son zamanlarda maddi mânevi sıkıntı içerisine düştük. Herşey bizi sıkıyor, üzüyor. İnsanımız bunaldı. Teselli bulamayan, çıkış kapısı bulamayan, bunalıma düşüyor ve mânen ölüyor. Ana babasını öldürüyor, eşini öldürüyor, çocuklarını öldürüyor, […]

HAC HATIRALARIM

Cenab-ı Allah‘ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili Rasülüne de salat ve selâm olsun. Rabbım af ve rahmetinden, ayni zamanda sevgili Rasülünün şefaatinden bizleri ayırmasın, mahrum etmesin, inşallah. Peygamberimiz (s.a.) […]