NAMAZ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

            1.         Soru : Namaz Kimlere Farzdır ? Namaz önce Müslüman olana farzdır.Yani Müslüman namazdan mükelleftir. İkinci olarak; buluğ  çağına girene    farzdır. Bayanlarda kan görmek, erkeklerde ihtilam olmak veya 15 […]

SAĞLIK AÇISINDAN NAMAZ

      Namaz ibadeti birçok yönden insan için büyük yararlar sağlar. Bu ibadet her zaman her yerde yapılabilir. Onun için her Müslüman bu ibadeti yapmakla mükelleftir. Çünkü namazını kılmayan dinini ayakta […]

NAMAZDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kerahat vakitlerinde namaz kılınmaz.   Yanan ateş, heykel ve resim karşısında namaz kılmayalım.   Sureleri kendi duyacağımız kadar sesli okuyalım. İçten okuma, okuma değildir. Namazı ta‘dili erkan üzerine kılalım. Namazlarımız […]

NAMAZ NASIL HUŞU İÇİNDE KILINIR?

Ta‘dili erkana riayet edilmeyen namaz iade edilmelidir. Namazda acele edilmemeli, hızlı okunmamalı, oraya buraya bakılmamalı, başka şeylerle meşgul olunmamalı, namazın hakkı verilmelidir.   Hz. Peygamber : ―Beni nasıl namaz  kılar […]

NAMAZ NASIL KILINIR?

Buluğ çağına ermiş, akıllı bir Müslüman, namaz kılmak için önce güzel bir şekilde abdest alır. Gusletmesi gerekiyorsa, gusleder, teyemmüm etmesi gerekiyorsa, teyemmüm alır. Ondan sonra kıbleye döner. Hangi namazı kılacaksa, […]

NAMAZI İNKAR VE ALAY ETMEK

Osmanlı alimlerinden Ömer Nesefi‘nin İslam İnancının Temelleri AKAİD adlı kitabın 215. sayfasında insanı küfre götüren hallerden bahsedilirken, namaz ile ilgili şunlar yer almıştır :   Kendisine ―namaz kıl‖ denildiğinde ―kılmayacağım‖ […]

SEHİV SECDEYİ GEREKTİREN HALLER

Sureyi Fatiha‘dan önce okumak, Fatiha‘dan sonra sure ve ayet okumayı unutmak, Birinci oturuşu unutmak, Vitr namazında Kunut dualarını okumamak, sırayı bozmak, Oturuşlarda Ettehiyyatü‘yü okumamak, Birinci oturuşta gayrimüekket sünnetin dışında Salli, […]

NAMAZI BOZAN ŞEYLER

Konuşmak, yemek, içmek, gülmek (sesli gülmek abdesti de bozar )   Kıbleden dönmek, özürsüz öksürmek, başka bir şeyle meşgul olmak, Sıcak diye üflemek, Ayeti yanlış okumak(Anlamın bozulması , bayılmak,   […]

NAMAZIN MEKRUHLARI

Özürsüz bir yere dayanmak, esnemek, gözleri kapamak, Rüku, secdeleri acele yapmak, başka yerlere bakmak, Ateşe karşı durmak, sıkışık abdestle kılmak, resme karşı durmak, Kaşınmak, ter silmek, elbise çekmek, Rekatlarda aynı […]

NAMAZIN SÜNNETLERİ

Namazın sünnetleri şunlardır: Başta sübhaneke okumak, Başta Euzubesmele çekmek, Namazın içindeki tekbirleri almak, Secde, rükuda tesbihleri çekmek, Kıyamda ayakları dört parmak genişliğinde tutmak, Secdeye varırken önce dizleri, sonra elleri, sonra […]