ZİKİR EN BÜYÜK İBADETTİR

Ankebut Suresi 45. ayetinde : ―Allah‘ı, zikretmek en büyük şeydir‖ buyrularak Allah’ı zikretmenin en büyük,en güzel ibadet olduğu bildirilmiştir. Zikir, cihaddan da üstündür. Peygamber Efendimize : Zikir cihaddan üstün müdür? […]

ALLAH‘l ANMAK ÜÇ ŞEKİLDE OLUR

Dil ile : Besmele çekmek, dua etmek, tesbih çekmek, Kur‘an okumak, şükretmek ile olur. Kalb ile : Allah’ı gönülden anmak, Allah’ın verdiği nimetleri düşünmek, Allah’ı hatırdan çıkarmamakla olur. Bedenle : […]

ZİKİR NEDİR?

Zikir hatırlamak demektir. Zıddı da unutmak demektir. Zikrullah : Allah’ı hatırlamak, Allah’ı anmak, unutmamak demektir. Allahla konuşmak demektir. Allahla olmak demektir. Bizi yaratan, yaşatan, nimetlendiren Yüce Rabbimiz, her zaman hatırlanacaktır, […]

DİNİMİZDE EVLENMESİ YASAK OLAN KİŞİLER

Kan hısımlığı olanlarla, Evlenme yolu ili hısımlık doğanlarla, Süt hısımlığı olanlarla, Geçici evlenme yasağı (iman etmeden putperest kadın, iman etmedikçe putperest erkeklerle) (Bakara:230) Üçlü boşamadan doğan engel (Kadın başka bir […]

EVLENMENİN HARAK OLDUĞU KİŞİLER

            Kur‘an‘da şöyle buyrulur: Analarınız, Kızlarınız, Kız kardeşleriniz, Halalar, Teyzeler, Kardeş kızları, Süt bacılarınız, Üvey kızlarınız size haram kılındı, Öz oğullarınız eşleri, İki kız kardeşi birden almak da size haram […]

DİNİMİZDE İLA’NIN CEZASI

Kur‘an‘da : ―Kadınlara yaklaşamamaya yemin eden için dört ay bekleme vardır. (Bakara:226) buyrulmuştur. İlâ, evliliği sona erdirmek için yapılan yemindir. Kocanın şartlı olarak kendisini ilişkiden men etmesidir.‖ ―Allah‘a yemin olsun […]

DİNİMİZDE ZIHARIN CEZASI

Zıhar, bir kimsenin hanımını anasına, kaynanasına ve süt anasına benzetmesidir.   Mücadele suresinin 2-3-4. ayetlerine göre zıhar yapanın cezası hanımıyla birleşmeden önce yapacağı şey şudur: Köleyi hürriyetine kavuşturmak, Ard arda […]

DİNİMİZDE BÜYÜCÜLÜĞÜN CEZASI

―İslâm Fıkhı Ansiklopedisinde kâfir gibidir, cezası ağırdır, denilmiştir.‖ (7/463) Hz. Ali (ra) büyücüleri sürgün etmiştir. Büyücülük yedi büyük günahtandır. Benzer Yazılar: DİNİMİZDE İÇKİ İÇMENİN CEZASI İçki içene Peygamberimiz ve halifeleri […]

DİNİMİZDE İÇKİ İÇMENİN CEZASI

İçki içene Peygamberimiz ve halifeleri döneminde had cezası (Seksen değnek) uygulanmıştır. (V. Zuhayli, İslâm Fıkhı Ans:435) Peygamber (a.s.) : ―İarap içeni sopa ile vurunuz‖ (Age:7/433) buyurmuştur.   Benzer Yazılar: DİNİMİZDE […]

DİNİMİZDE ADAM ÖLDÜRMENİN CEZASI

―Yanlışlıkla olmasının dışında müminin mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla öldürenin köle azad etmesi ve diyet vermesi gerekir…‖ Kur’an’ın hükmü budur. Kasten öldürenin cezası kısastır. Benzer Yazılar: HATA İLE BİR MÜSLÜMANI […]