ÇOKÇA ZİKİR GEREK

Allah’ı sıkça ve çokça anmamız lâzım. Çünkü Rabbimiz öyle istiyor. Kur’an da : ―Müminler, Ancak Allah anıldığı zaman kalbleri titreyen kimselerdir.‖ ―Allah’ı çokça anın ki, başarıya erişesiniz.‖ (Enfal:45) ―Sabah akşam […]

HER ZAMAN ZİKİR

Cenab-ı Allah’ın bizim için yaratması ve ihsanı, ikramı devamlı olduğuna göre, bizim zikrimizin de, şükrümüzün de devamlı olması gerekir.   Kur’an da :   ―Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken […]

ZİKRİN ÇEŞİTLERİ

Zikir Allah’ı anmak, Allah‘la beraber olmaktır. Allah’ı dil ile zikrederken, Allah’tan gafil olmamalıdır. Kalp ve dil birlikte zikretmelidir. Elde 99‘luk tesbih, gözü gönlü orda burda olmaz. Zikrin özü, ―Allah‖ demektir. […]

İÇİNDE ALLAH ZİKREDİLEN EVLE ZİKREDİLMEYEN EVİN FARKI

Peygamberimiz şöyle buyurur : ―İçinde Allah zikredilen evlerin misali ile, içlerinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diri ile ölünün misali gibidir.‖ (Buhari Deavat:66)+(Ramuz:391/2) Bir hadislerinde Peygamberimiz : ―Cennet bahçelerini gördüğünüz zaman […]

ZİKRETMEYEN, BİRÇOK ŞEYDEN MAHRUM KALIR

Cenab-ı Allah : ―Kim beni zikrimden yüz çevirirse ona dar geçim vardır‖ (Ta Ha:124) buyurmuştur. Bir başka ayette de : ―Münafıklar Allah’ı pek az anarlar.‖ (Nisa:142) Az zikretmek münafıklık alameti […]

HERŞEY ALLAH‘I ZİKREDER

Gökte ve yerde ne varsa, hiçbir şey Allah’tan gafil değildir. Kur’an’da : ―Hiçbir şey yoktur ki, Allah’ı tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız.‖ (İsra:44) buyrularak herşeyin Lisan-ı Hâli ile […]

ZİKİR, KULU ALLAH‘A YAKLAŞTIRIR

Kul, Allah’a bağlandığı ölçüde, Allah ona ilgi gösterir. Allah onunla olur. Allah hiçbir yere sığmadığı halde o, kendisini seven zikreden kulun kalbine sığar. Allah Kur’an da : ―Beni anın bende […]

KALBLER ZİKİRLE HUZURA KAVUŞUR MU?

Allah’ı çok anmak, her işte Allah’ı hatırlamak kalbin feyz almasına, ruhun gıdalanmasına vesile olur. Cuma Sûresinde : ―Allah’ı çok anın ki, Saadete erişesiniz‖ (Âyet:10) buyrulmuştur. Kalbler ancak zikrullah ile temizlenir […]

ALLAH’I ANANLARA BÜYÜK MÜKAFATLAR VARDIR

Rabbimiz Kur’an’da : ―Allah’ı zikreden erkeklere ve kadınlara büyük mükafat hazırladık.‖ (Ahzab:35) buyurur. Ebu Hureyre (ra.) anlatıyor: Rasulallah (s.a.) buyurdu ki : ―Allah’ın yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allah’ı […]

ZİKRİN FAYDALARI

Zikrin pek çok faydaları vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz : Peygamberimiz : ―Allah’ı zikir kalblerin şifasıdır‖ demiştir. Zikir, insanın derecesini yükseltir; şehitler, salihler derecesine ulaştırır. ―İnsanı kabir azabından kurtaracak, Allah’ı […]