Şeytanın yaratılışı

Şeytan ateşten yaratılmıştır. Başta kötü olarak yaratılmamıştır. Meleklerin hocasıdır. Allah’ın  “Adem’e secde et” emrine uymadığı için lanetlenmiştir. (A’raf:11-13) Gözle görülmezler insanları saptırmak için and içmiştir.  Cinler ve şeytanlar arasında cinsiyet […]

Meleklerin yaratılışı

Cenab-ı Allah kendisine itaat ve ibadet etsin verilen görevleri yerine getirsin diye melekleri yaratmıştır. Bunlar yemez, içmez, uyumaz , erkeklik, dişilikleri yoktur. Kendilerine çeşitli görevler verilmiştir. (Enbiya: 19-20) Melekler değişik […]

Yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılışı

İnsanoğlu yaratılmadan Allah yeri ve göğü yaratmıştır. Kur’an’da şöyle buyurur: “Allah yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi” (Fussılat:10) “Gökyüzünü bina etti. Onu yükseltip, düzene koydu. Gecesini karattı, gündüzünü ağarttı. Sonrada yer yüzünü  […]

VAROLUŞ

Bir zamanlar alemde Cenab-ı Allah’tan gayri bir bir canlı, cansız yoktu. Varlık alemi bizim gördüğümüz bildiğimiz şeylerden ibaret değildir. Daha keşfedilmemiş nice nice varlıklar ve âlemler vardır. Her an yeni […]