PEYGAMBERİMİZİN (SAV) REHBERLİĞİNE MUHTACIZ

Cenab-ı Allah insanı yarattıktan sonra Onu başıboş ve sorumsuz bırakmamıştır. Aralarından onlara yol gösterecek, örnek olacak ve emirlerini yasaklarını iletecek peygamberler göndermiştir.  Son peygamber olarak Peygamber (as)ı göndermiştir. O son […]

Allah’ı görebilir miyiz?

Bizim gözümüzün yapısı bir çok şey gibi Cenab-ı Allah’ı da dünya gözü ile görmeye müsait değildir. Kur’an’da: “O Allah’a gözler erişemez.” (En’am:103) Musa (as) örmek istemişti Cenab-ı Allah ona: “Sen […]

Cenab-ı Allah af edicidir

Cenab-ı Allah, kullarını yaptıkları hatalardan dolayı hemen cezalandırmaz. Ona tövbe etme fırsatı verir. Sonra bu dünya ceza yeri değildir. Allah falanı niye cezalandırmıyor? Denemez. Burası bir imtihan yeridir.  Allah kullarına […]

Allah görüyor gibi yaşamak

Beyazıd-ı Bestami’ye bir kişi şöyle bir istekte bulunur: -Bana öğle bir şey öğret ki, kurtuluşuma vesile olsun.  Bestami Hz.leri ona şunları söyler: -Allah sana şah damarından daha yakındır. Senin her […]

Kul Allah’ı severse Allah da onu sever

Allah sevgisi, bütün sevgilerin kaynağıdır. Yunus, “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” der. Allah’ı sevemeyen başka şey sever.  Allah’ı seven her işinde Allah’ın rızasını arar. Her günün sonunda Allah için ne yaptığını […]

Allah’tan başka tanrı kabul etmek şirktir

Şirk, en büyük günahtır.  Allah’tan başka ilah edinmektir. Allah’tan beklediğini başkasından beklemektir. Allah’ın sıfatlarını başka bir şeyde görmektir. Allah’a yapılanı başkasına yapmaktır. Şirke düşenin bütün güzel amelleri gider. İman gittiği […]

Allah’ı inkar etmek

Allah’a iman her insana nasip olmuyor. Tarih imanla küfrün mücadeleleriyle doludur. Birçok insan peygamberlerin mucizelerini gördüğü halde onların davetlerini red edip küfrü tercih etmişlerdir. Bugün hala Fareye, ineğe, çekirgeye, bu […]

Allah’ı nasıl bilmeliyiz?

-Allah vardır, birdir -Allah mekandan münezzehtir.  -Allah şekilden münezzehtir.  -Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.  -Doğmamıştır doğrulmamıştır. -Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir.  -Gizli, aşikar olan her şeyi bilir. -O, […]

ALLAH (c.c.)

Allah inancına sahip olmayan ruhlar, bedenler ölüdür. Ölü ruhlar ancak Allah inancı ile dirilir. Allah inancı ile ancak insan gerçeği ve hakikati görür, bilir. O zaman bütün sahte putlar yıkılacaktır. […]

İnsanın yaratılışı

İnsanın istifadesine sunulacak olan her şey yaratıldıktan sonra sıra insanın yaratılmasına gelmişti. Cenab-ı Allah meleklere: -“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” dedi.  Melekler: -Bizler sana ibadet ve itaat edip dururken, yeryüzünde […]