KIRKINCI GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ EL –MÜMİD: Öldürendir. EL-GAYYUM: her şeyi ayakta tutandır. B-GÜNÜN AYET VE HADİSİ: Ayet: “Beni anınki, bende sizi anayım. Bana şükredin; sakın nankörlük etmeyin” […]

OTUZ DOKUZUNCU GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ EL –MUİD: Öldüren ve diriltendir. EL-MUHYİ: Hayat verendir. B-GÜNÜN AYET VE HADİSİ: Ayet: “Sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mal, can ve mahsulden […]

OTUZ SEKİZİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ 57-EL–HAMİD: Kendine hamd edilen, şükredilendir. 58- EL-MÜBDİ: Emsalsiz yaratıcıdır. B-GÜNÜN AYET VE HADİSİ: Ayet: “Sen yumuşak davrandın, eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, […]

OTUZ YEDİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   55–EL-VELİYY: İnananların dostu olandır. 56–EL–MUHSİ: Her şeyin sayısını bilendir. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden […]

OTUZ ALTINCI GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   53– EL- KAVİYY: Güçlü olandır. 54– EL–METİN:Çok sağlam olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet : “İmana karşı küfrü satın alanlar, Allah’a hiçbir […]

OTUZ BEŞİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   51– EŞ-ŞEHİD : Her zaman her yerde var olandır. 52– EL – VEKİL: İşi kendine bırakanların işini iyi edendir. B-GÜNÜN AYETİ VE […]

OTUZ DÖRDÜNCÜ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   49– EL- BÂIS:  Diriltendir. 50– EL–HAKK:Varlığı hiç değişmeyendir. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “Dualarınız olmasaydı. Allah yanında ne değeriniz olurdu?” (Furkan:77) Hadis: […]

OTUZ ÜÇÜNCÜ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   47– EL-VEDÜD: İnananları sevendir. 48– El –MECİD:Şanı büyük olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet: “O mü’minler ki, iffetlerini korurlar” (‘Mü’minun:5) Hadis:  “Mü’min, […]

OTUZ İKİNCİ GÜN

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM A-ALLAHIN GÜZEL İSİMLERİ:   – EL-MÜCİB: Duaları kabul edendir. – El –HAKÎM:Hikmet sahibi olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: Ayet : “Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse […]

OTUZ BİRİNCİ GÜN

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim GÜNLÜK PROGRAM: A-ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ : 43 – ER – RÂKIB: her şeyi kontrolü altında tutandır. 44– EL – VÂSİ: Sınırsız olandır. B-GÜNÜN AYETİ VE HADİSİ: a)Ayet: “Rabbine […]