MİSYONERLERİN BATILA KATKILARI

Misyonerlerin isteği Anadolu topraklarıdır. Ona sahip olabilmek için hedef Müslüman Türk’tür ve Müslüman Türk’ü ayakta tutan İslâm Dinidir. Misyonerler bu uğurda her türlü malzemeyi kullanmaktadırlar. İslâm’a zarar veremedikleri, Kur’an’a ve […]

HURAFELERİN ZARARLARI VE MÜCADELE

            Hurafe, dinde olmayan birtakım batıl yanlışlardır. Onun için hurafelerden kaçınılmalıdır. Eğer kaçınılmayacak olursa, hurafelerin vereceği zararlardan kurtulamayız.  Hurafe dinde günah ve haram kılınmıştır. Hurafe ile meşgul olan günahla, haramla […]

HURAFE NEDİR? KAYNAĞI VE YAYILIŞI

Hurafe, İslâm’da yeri olmayan şeydir. Hurafe kelimesinin kullanılışı şöyle olmuştur:               Rasûlullah (s.a) bir gece hanımlarına bir hâdise  anlatmıştı. Onlardan birisi: -Ya Rasûlullah! Bu hikaye Hurafe’nin anlattıkları gibi oldu, dedi.  […]

BİD’ATI TERK VE BİD’ATLA MÜCADELE

           İyi olmayan bir ortam, kötü meşguliyet, olumsuz düşünce, yaramaz arkadaş, zayıf inanç ve eksik bilgi bid’ata düşmeyi kolaylaştırır.    Allah Rasûlü (sav): “ Müminlerden başkası ile düşüp kalkma, yemeğini […]

BİD’ATIN İCADI VE YAYILIŞI

Başta ilkel dinlerden gelen bazı inanç ve davranışlar bid’atın kaynağını teşkil eder. Günümüzdeki ilaveler ve tekrarlarda bid’atın devamını sağlar. Yapılan araştırmalara göre Müslüman olanların eski dinlerinden ve alışkanlıklarından mutlaka bir […]

BİD’AT NEDİR?

Bid’at, İslâm’la bağdaşmayan, İslam’ın özüne ters, sonradan uydurulan, faydasız inanç ve düşüncelere denir. Akıl almaz, mantık kabul etmez, Kur’an ve sünnette yeri olmayan inanç ve davranışlar için Cenab-ı Allah bize […]