Ölenin ardından gün saymak hurafedir

Ölen için yapılacak hayır ve sevaplı işler için gün beklenmez. Hatta cenaze mezara konmadan ne yapılacaksa yapılmalıdır. Eti kemiğinden şu gün ayrılır deyip 7. 40. 52. gün saymak doğru değildir. […]

Kabir Ziyaretlerinde İşlenen Hurafeler

Kabir ziyareti ölümü hatırlamak, ölenden ibret almak için yapılmıyor. Ölüm düşünülmüyor, ahret hatırlanmıyor. Maksat ölenin ruhuna bir Fatiha, bir Yasin okumak olmalıdır. Kabir ziyaretinin sevaba dönüşmesi için adaba uygun yapılmalıdır […]

Mezarla ilgili hurafeler

Kabristanlıklar hurafelerle dolu, ölüler dirilerden bir şeyler beklerken, diriler ölülerden çok şey bekliyor. Mezarlıklarda çare aranıyor. Ziyaret edip sevap kazanalım derken, günaha giriliyor.  Kabirler dua yerleri, namaz kılma yerleri, adak […]

Telkin ve Dua

Cenaze gömülünce Kur’an okunur, ardından dua edilir. Kabir sorgusu başlamadan cenazeye iman esasları hatırlatılır. Buna telkin denir.  Bu yapılan Münker ve Nekir’in sorularına cevap teşkil edecek bir hatırlatmadır.  Peygamber (as): […]

Cenaze İçin İşlenen Hurafeler

Cenazeler için taşkınlıklar yapılıyor. Hatta Allah’a karşı isyana varan davranışlar görülüyor.  “Niye aldın? Bula bula bunu mu buldun?  gibi yakışıksız sözler söyleniyor, saç baş yolunuyor. Kendini yerden yere atanlar oluyor. […]

ÖLÜLERLE İLGİLİ HURAFELER

İnsan doğar, yaşar ve ölür. Öldükten sonra dünya ile ilgisi kalmaz, artık tasarruf hakkı bitmiştir. Ruhu Berzah alemine çekilir, orada hesap gününü bekler.             Ecel Takdir-i İlahiye bağlıdır, tayin olunan […]

KADINLARLA İLGİLİ HURAFELER

 “Kadın saçı uzun, aklı kısa” denilerek her millette her devirde horlanmış, aşağılanmış, insan kabul edilmemiştir.  Yeniye kadar kadın erkeği ile sofraya oturamaz, izinsiz konuşamaz yolda erkeğinin üç beş adım gerisinden […]

ÇOCUKLA İLGİLİ HURAFELER

Çocukla ilgili öyle hurafeler var ki, pek çok çocuk bundan zarar görmekte, hatta ölmektedir.            Bu konuda yaptığım araştırmalara göre tespit ettiğim bazı hurafeler şöyle: Hamile kadının çocuğunun ömrü kısa […]

İNSANLA İLGİLİ HURAFELER

İslâm inancına göre insan kutsal bir varlıktır. Cenab-ı Allah insanı yeryüzünün halifesi yapmış, meleklere insana secde etmesini emretmiştir. Bazı insanlar, amelleri, takvaları ile bazı meleklerden üstün kılınmıştır.  Alemleri yaratan Allah […]