YILBAŞI KUTLAMALARI

Yılbaşı kutlamaları için haftalar öncesi milli, dini kimliğimizle bağdaşmayan şekilde hazırlıklar yapılıyor. Hristiyanların bayramı olan yılbaşı kutlanıyor.             Her şeyden önce Kur’an’daki ve sünnetteki uyarılara kulak asmayarak Hristiyanlar gibi kutlamalar […]

HIZIR-İLYAS (HIDIRELLEZ)

               Hızır – İlyas’ın halk dilinde söylenişi Hıdırellez olarak ifade edilir.              Efsaneye göre Ab-ı Hayattan içip ölümsüzleştiklerine inanılan iki kardeş olan Hızır ve İlyas mayısın 6’sında buluşmaktadırlar. O […]

İSLÂM’IN BİD’AT VE HURAFELER BAKIŞI

 Bid’at, Hz. Peygamber zamanında olmayan ve meşru görülmeyen bir iştir. Bid’at, sünnetin zıddıdır.             İslâm Dini, Peygamberimiz zamanında kemale ermiştir. Cenab-ı Allah: “Bugün size dininizi tamamladım.” (Mâida:3) buyurmuştur.              Bid’at […]

FALA BAKMAK – FALA BAKTIRMAK

Halkımız arasında yaygın olan hurafelerden biri de fala baktırmak, fal açmaktır. Çoğu, işi şakaya vurup hurafenin yaşanmasına neden oluyor.             Fal ve falcılık gelecekten, gayb (bilinmeyen alemden), haber vermektir. Falcılık […]

BÜYÜ YAPMAK-YAPTIRMAK

Sihir (büyü), üstü kapalı şey demektir. Bir şeyi olduğundan başka bir şeye çevirmek, bir şeye tesir etmek ve göz boyamak demektir.                Büyü ile bazı güçlerden yardım alarak canlı cansız […]

RUHLA İLGİLİ İNANÇ VE DÜŞÜNCELER

        İlkel insanlarda olduğu gibi günümüzde de görülmeyen şeylere karşı merak fazla. Ruhla ilgili olan merak, tarih boyunca ölümsüzlük arzusu taşıyan insanı daha  da etkiliyor. İlkel insanlar, kötü ruhların kötülüğünden […]

HURAFELERİN YAŞATILMASI

               Din dışı olan hurafeler, dinden sayılıyor. Dinin emriymiş gibi yaşatılıyor.              Bazı hurafeler var ki imanı zedeleyecek durumdadır. İman bir Kelime-i Tevhid ile kazanıldığı gibi bir sözle, bir hareketle […]

MUSKA YAZMAK – MUSKA TAŞIMAK

Muskanın kaynağı çok eskilere dayanır. Muska ve tılsımların kaynağı putperestliğin en eski şekli olan “FETİŞ”tir.                Eski Mısır ve ilkel kavimlerde muska ve tılsımlar hayatın bir parçasıdır.             Meselâ; Romalılar […]

NAZAR VE NAZARLIK

Tam olarak ilmi açıklaması yapılmamış olan nazar bazı insanların dikkatli bakışlarının bir şey, bir hayvan ya da bir insan üzerinde yoğunlaşması sonucu meydana gelen olumsuz etkiye denir.  Beden ve ruh […]

UĞUR – UĞURSUZLUK ARAMAK

Birçok insan bazı şeylerin uğruna koşarken, bazı şeylerinde uğursuzluğundan kaçıyor. Akla gelmeyecek şeylerde uğur-uğursuzluk arıyor.              Cenab-ı Allah’ın yarattığı şeylerde uğur-uğursuzluk olmaz. Uğursuzluk insanın kendisindendir. (Yasin:18) İnsanın tedbir alıp almamasına, […]