TÜRKLER BARBAR MIDIR ? BARBAR KİMDİR ?

            Türk tarihi, bugüne kadar bilgisini, zekasını Türk aleyhinde kullanan bir nesil yetiştirmediği gibi son iki asırdaki kadar da dış düşmanları tarafından mesnetsiz iftiralar ve yersiz iddialara maruz kalmıştır.             […]

TÜRKLER İÇİN NE DEDİLER

Türk Milleti tarih boyunca ahlaklı, faziletli, doğruluğu faziletin ve insanlığın temeli saymış, zeki, çalışkan, aktif bir millet olarak yaşamış, karakter ve belirgin özellikleriyle yabancıları fazlasıyla etkilemiş bir millettir.             Yabancı […]

ÖVÜLEN MİLLET

            Türk Milleti, ahlaki, meziyetleri ve idealleri ile diğer milletlerden üstün bir millettir. Tarihin hiçbir devresinde Allah’ın gazabını celbedecek kadar yozlaşıp dejenere olmamıştır. Bu bakımdan iki iftiharımız vardır : Birincisi; […]

TÜRK ADI – TÜRK MİLLETİ

            Türklerin geçmişi çok eskidir. İbrahim Kafesoğlu’nun Türk Milliyetçiliğinin meseleleri adlı eserinde (S.l) belirttiği gibi “Türkler dünyanın en eski ve en büyük milletlerinden biridir. Son yıllarda Orta Asya’da yapılan arkeolojik […]

TARİHİN ÖNEMİ

Tarih, milletlerin kültürlerini, hayat tarzlarını, milli ve manevi bütün değerlerini nesilden nesle aktararak canlılıklarını devam ettirip, geçmişin olayları ile geleceğe yöne veren bir bilim dalıdır. Tarihin ne olduğunu, millet hayatındaki […]