TAKVİMİN İCADI

Zamanın tayinini, olayların tesbitine yarayan takvimi bulan ve kullanan Türklerdir. Türklerin kullandığı takvim, on iki hayvanlı Türk takvimi idi. Bu takvimi Türkler, İslam’ı kabul edinceye kadar kulandırlar. On iki hayvanlı […]

ÇADIRIN İCADI

İnsan yaşayışına en uygun şekilde inşa edilen çadırlar, sonrada evler ilk defa Türkler tarafından yapılmıştır. Böylece insanlar taş ve ağaç kovuklarında yaşamaktan kurtarılmıştır. Ebul Gazi Bahadır Han’a göre ilk çadır […]

TUZUN İCADI

Bugün yemeklerimize tad veren tuz, ilk defa Türkler tarafından bulunmuş ve Türkler tarafından kullanılmıştır. Ebul Gazi Bahadır Han’ a göre Yafes’in oğlu Türk’ün büyük Tütek ava çıkar. Avda bir geyik […]

ELBİSENİN İCADI

Tarihte hayvanları ilk ehlileştiren, evvela derilerinden sonra da yünlerinden elbise yapanlar Türklerdir. Elbise yapmayı ve giymeyi diğer milletler Türklerden öğrenmişlerdir. Dokumacılık, dericilik, keçecilik sanatların mucidi Türklerdir. “Hayvanların yünlerini kadınlar bükerek […]

TÜRK TARİHİNDEKİ İCATLAR VE KEŞİFLER

Milletimiz, sanatı seven ve onu hayatının bir parçası kabul eden, tarih boyunca icat ve keşifler yaparak yücelmiş bir millettir. Yeryüzünde hiçbir millet bugünkü Türk’ün sahip olduğu mirasa sahip değildir. Dünyanın […]

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN TESİRLERİ

            Bugüne kadar tarih Türklerden ve İslamiyet’ten çok şey öğrenmiştir. Türk İslam medeniyetinin insanlık alemine sunduğu öyle eserler vardır ki, her biri dünya medeniyetinin hareket noktası ve süsü olmuştur.             […]

TÜRKLERDE SANAT VE MEDENİYET

Tarihte insanlığın ihtiyacı ve medeniyetin icabı olan şeylerin icat ve keşfinde en büyük hissesi bulunan millet, doğuştan mahir ve sanatkar olan Türk Milletidir. Bu güne kadar dünyanın dört bir bucağını […]

TÜRK – İSLAM MEDENİYETİ

1. İslamiyet’ten Önceki Durum : İslamiyet gelmeden önce insanlık, gayesinden ayrılmış, başta Arap toplumu olmak üzere bütün insanlık, her alanda bozulmuştu. Kuvvetli zayıfı eziyor, analarından hür olarak dünyaya gelen insanlar […]

İSLAMDAN ÖNCE TÜRK MEDENİYETİ

            Tarihi gelişimi içinde insanlık medeniyetin nimetlerinden istifade ederek bugünkü medeniyet seviyesine ulaşıncaya kadar çok sıkıntılı anlar yaşamış, gün geçtikçe hayatında, kullandığı eşyalarda tekamül göstererek medeniyetler kurmuştur.             Dünya medeniyetinin […]

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TEMEL KARAKTERİ

Yeryüzündeki milletler, kendilerine has kültür temelleri etrafında kümelenen topluluklardır. Böyle olunca her milletin diğer milletlerden farklı olarak kendine has maddi ve manevi değerleri, duyuş, düşünüş ve olayları ortaya koyuş tarzı […]