YEMEK YEMEDE SÜNNETLER

Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Yeyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz.” Diye emretmiştir. (A’raf:31)       Peygamber (as) israftan, çok yemekten ve haram yemekten men etmiştir.       Yeme içme konusundaki tavsiyeleri kısaca şöyle özetlenebilir: […]

ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Kutsal kitabımızın emrine göre: Cenab-ı Allah’ın yarattığı şeyler değiştirilmeyecektir. (Nisa:119) Her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. (Kamer:49) Yeryüzündeki denge bozulma-yacaktır. (Rahman:8) İnsanların yaptığı şeyler yeryüzünde karada ve denizde düzeni bozacaktır. […]

DİŞ ve AĞIZ TEMİZLİĞİ

Peygamber (as) ın önem verdiği üzerinde çok durup tavsiye ettiği hususlardan biri de ağız temizliği ve diş sağlığıdır.  Ağız, vücudun kapısıdır. Vücuda giren şeyler ağızdan girer. Ayrıca ağız, gece gündüz […]

ELLERİN TEMİZLİĞİ

İnsanın elleri dışla en çok temas eden ve en çok kirlenen organıdır. Bir de elin yiyip içtiğimiz, ağzımıza burnumuza, kulağımıza soktuğumuz organ olduğunu düşünürsek el yıkamanın ne kadar önemli olduğu […]

TEMİZLİK

Peygamber (as), insan sağlığı için temizliğe büyük önem vermiştir. Peygamber Efendimize göre kalp temiz olacaktır. Yaşayış temiz olacaktır. Beden temiz olacaktır. Elbise temiz olacaktır. Oturulan mekan temiz olacaktır. Yenilen içilen […]

SAĞLIĞIN ÖNEMİ

 İnsan sağlığına zarar veren şeyler Kur’an’da da sünnette de yasak, haram ve günah sayılmıştır.  Kur’an’da: “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın. Allah güzel yapanları sever.” (Bakara:195) buyurarak, insana […]

PEYGAMBER (AS) NELERİ ETMİŞTİR?

Peygamber (as) güçlü, kuvvetli Müslüman istemiş, bunun için de spor yapmayı tavsiye etmiĢtir. Mesela; Peygamber (as) ünlü pehlivan Rükane İbni Abdiyezid ile güreşmiştir. Bu zat peygamberimize: “Beni yenersen Müslüman olacağım” […]

PEYGAMBER (AS) VAHİYLE HAREKET ETMİŞTİR

Cenab-ı Allah, peygamberimizi insanları uyarması, bilgilendirmesi ve insanları kurtarması için görevlendirmiştir.       Peygamber (as)a emir koyma yetkisi verilmiştir.  “…O; Peygamber ki onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz […]

KUR’AN’DA TIP

Cenab-ı Allah, Kur’dan’da zararlı şeyleri yasaklamış, faydalı olan ne varsa onu da emretmiştir.  Kur’an’ın insanın yapıp da fayda sağlayabileceği bir yasağı olmadığı gibi yapıp da zarar göreceği bir emri de […]

PEYGAMBER (AS) DAN ÖNCE ve SONRA TIP

Peygamber (as) dan önce Araplar’da tedavi için çok yanlış ve gülünç yöntemlere baş vuruluyordu. Bundan da insanlar çok zarar görüyor ve iyileşeceği yerde derdi artıyordu.  Araplarda hastalıkların sebebi kötü ruhlardı. […]