MÜBAREK GÜN VE GECELER

A- Mübarek günler: Cuma günü, Kurban bayramı günleri, Ramazan bayramı günleri Aşure günü. B- Mübarek geceler: Mevlid kandili:   Rabiul evvel ayının on ikinci gecesidir. Bu gecede peygamber (as) doğmuştur. […]

İSLAM’IN ŞARTLARI

İslâm dininin beş temel şartı vardır:          1. KELİME –İ ŞEHADET GETİRMEK Kelime –i şahadet: “Eşhedü enlâ ilâhe illellah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve Rasüluh” demektir. Yani: “Ben şahitlik […]

KEFARETLER

Kefaret, ceza ödemek ve hatayı telafi etmek demektir. Bazı ibadetlerin kefareti şöyledir. Namaz vaktinde kılınamadıysa veya herhangi bir şekilde terk edildiyse, kaza edilir. Oruç bile bile bozulduysa 60 + 1 […]

ÖZÜR VE ÖZÜRLÜLER

Adet hali üç günden az olan ve on günden fazla devam eden bayanlar özürlü sayılır. Loğusalık hali kırk günden çok devam eden kadınlar özürlü sayılır. Dokuz yaşından küçük kan gören […]

MESH VE MEST

Mesh, sürmek demektir. Abdestli iken giyilen mestin üzerine ıslak elle sürmektir. Çıkması çıkarılması mümkün olmayan alçı, sargı  üzerine ıslak elle sürmektir. Yapılışı şöyle olur: Abdestin sonunda sıra ayaklara gelince ıslak […]

TEYEMMÜM

Su bulunamadığı ve su kullanmak sakıncalı olduğu zaman temiz toprak veya toprak cinsinden maddeye elleri vurup, yüze ve kollara sürmeye teyemmüm denir. Gerektiğinde teyemmüm abdest ve gusül yerini tutar. Bu […]

GUSÜL ABDESTİ

Gusül, yıkanmak demektir. Cünüplükten kurtulmak için yıkanmaktır.   Gusül abdesti, psikolojik bir rahatlık sağlarken insanın bedenini de rahatlatır. Kılların diplerindeki deliklerin açılmasını sağlayarak solunumu rahatlatır. a) Gusül abdestini gerektiren haller […]

ABDEST ALMAK

Abdest, hem maddî hem de manevî temizliği gerçekleştirir. Abdest alırken dışla en çok temas eden organlar yıkanır. Diğer yandan bedenen ve ruhen rahatlanır. Yapılan temizliklerle hastalıklar önlenir. Beş vakit alınan […]

TEMİZLİK

         Temizlik, maddî ve manevî kirlerden arınmak, pislikleri gidermek demektir. Temizliğin dinimizde önemi büyüktür. Temizlik, ibadetler için şarttır. Temiz olmadan Allah’ın emirleri yerine getirilemeyeceği gibi temiz olmadan Allah’a da yaklaşılamaz. […]

72 BÜYÜK GÜNAH

A) İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar: İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır: Allah’a şirk koşmak,   Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gaipten (gaybden) haber verdiklerini […]