TEBBET SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte-leheb. Ve’mraetühû hammalâte’l-hatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.” 1,2,3,4,5. Ebu Leheb’in iki eli kurusun! […]

NASR SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “ İzâ câe nasru’llahi ve’l-feth. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bi-hamdi Rabbike ve’stağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.” 1,2,3. Allah’ın yardımı zaferi gelip de insanların bölük bölük Allh’ın […]

KÂFİRÛN SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Velâ ene âbidün mâ abedtüm. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm ve liye dîn.” […]

KEVSER SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “İnnâ a’taynâke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şânieke hüve’lebter.” 1,2,3 (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz […]

MAUN SURESİ

Okunuşu: Bismillahhirrahmanirrahım. “Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn Fez âlikellezî yedu’u’l-yet îm. Ve l â yehuddu alâ taâmi’l-miskîn Feveylün li’l-musallîn. Ellezîne hüm an sâlatihim sâhûn. Ellezî ne hüm yürâûne ve yemraûne’l-mâûn.” Dini  yalanlayanı […]

KUREYŞ SÛRESİ

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. “Li- îlafi Kurayşin îlafihim rıhlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Fe’lya’büdü Rabbe haze’l-beyt. Ellezî et’amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.” 1,2,3,4. Kureyş’e kolaylaştırdığı evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırdığı için […]

FİL SURESİ

Okunuşu: Bismillahhirrahmanirrahım. “Elem tera keyfe feale Rabbüke biashâbi’l-fil. Elem yec’al keydehüm fî tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebâbil. Termıhim bihıcâratin min siccîl. Fecealehüm keasfin me’kûl” Rabbin fil sahiplerine neler etti, […]

FATİHA SURESİ

Okunuşu: Bismillâhhirrahmânirrahîm. -“Elhamdü lillahi rabbil âlemîn Errahmanirrahim. Maliki yevmiddîn. İnyakenağbüdü ve iyyâke nestain. Ihdınassıratal müstagim. Sıratallezine enamte aleyhim. Gayril-mağzubi aleyhim veleddâllîn. AMİN.          Anlamı:          -“Rahman ve Rahim olan Allah’ın […]

AHLAK

A- AHLAKIN KAYNAĞI Ahlak bir insanın anlayışı, düşünce biçimi yaptığı işler ve davranışlarıdır. Ahlak ikiye ayrılır; iyi huylara iyi ahlak denir. Kötü olan huy ve davranışlara da kötü ahlak denir. […]

GÜNAH

A- Günah Nedir? Kur’an-da ve Hz. Peygamberin sünnetinde yasak olan şeylerdir. Başka bir ifadeyle günah, insanın vicdanını sızlatan şeydir. Günah bilinmezse, günahtan korkulmazsa, günah küçümsenip, hafife alınırsa insan günaha düşer. […]