Hz. MUHAMMED (AS)

A-    ÖNCEKİ DURUM:          Hz Muhammed (as) dan önce Ahlak, adalet insanlık diye bir şey yoktu. Cehalet, zulüm, akla hayale gelmedik kötülükler dünyanın üzerine karabulutlar gibi çökmüştü.          Kadınlar, kızlar […]

YEMEK DUASI

a)Euzubillahhimineşşeytanırracim Bismillâhhirrahmânirrahîm Elhamdülillahi Rabbiyelâlemin Esselâtü vesselâmü alâ Resulüne Muhammed’in vealâ elihi vesahbihi ecmâîn Ya  Rabbi! Verdiğin nimetlere şükürler olsun, nimetlerini bizden eksik etme. Hatalarımız yüzünden bizleri açlık, susuzluk ve felâketlerle […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dilinden, hadislerden dualar

-“Ey Rabbım, bizi senin zikrinle şükrünle ve güzel amellerle nimetlendir.” -“Allah’ım bizi bağışla, bize merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır. Bize afiyet ve hayırlı rızık ver.” -“Allah’ım bizi doğru yola […]

Kur’andan, Ayetlerden Dualar

-“ Rabbimiz! Ancak sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım umarız. Bize doğru yolu göster (Fatiha süresi) -“ Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl.” (Bakara:126) -“Ey Rabbimiz bize dünyada da […]

Peygamberimizin yaptığı yapın dediği dualar

 “Allahümme Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.” Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilahe illalahu vallahu ekber ve,lâ havle velâ kuvvete illabillih aliyyil aziym”   “ Rabbenağfirlî […]

Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak için yapılacak dua

Euzu billâhi mine’ş-şeytânı’r-racim. Allah’ım Rahmetinden Edebiyyen kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Lâ ilâhe ilâllahü vahdehü lâ şerrikelehü lehül mülkü velehül hamdü yuhyi ve yümîtü ve hüve âle külli şey’in […]

Hem dünya hem de ahiret için okunacak dua

“Allahümme Rabbenâ Âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve Kınâ azâb’n-nar.” Ya Rabbi! Bize bu dünyada iyi güzel olanı, öteki dünyada  da iyi güzel olanı ver. Bizi ateşin azabından koru. […]

Aile geçimsizlikleri için okunan dua

“Bir fatiha üç İhlâs okuyarak sevabını Hz. Peygamberin ruhuna bağışlanır. Sonra sabah akşam:” Hasbiyallahü la ilahe. Âleyhi tevvekeltü vehüve Rabbül ârşil azîm” ayetini yedişer defa okuyan kimse mes’ud bir aile […]

Evden çıkarken bir yere giderken okunacak dua

Fatiha, Ayete’l-Kursi, İhlâs, felâk, Nâs sûreleri  üçer defa okunur. Yatarken de aynı sûreler okunur Benzer Yazılar: NAZARA KARŞI OKUNACAK DUA “Ve in yekâdullezine keferû leyuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuzzikre ve… […]