ŞEYTANIN TELKİNLERİ

            Zaman zaman çoğumuz kızarız da “şeytan diyor ki….” deriz. Şeytanı dinleyene şeytan çok şey söyler.             Ömer b. Abdülaziz’in şöyle dediği nakledilir : “Açıktan iblise lânet edip de, gizliden […]

ŞEYTANIN DOSTLARI

            Şeytanın telkinlerini dinleyen ve onun yolundan giden kimseler, şeytanın dostlarıdır. Şeytan, onları sever, onlardan ayrılmaz, onlara her istediğini yaptırır.             Bir kimse şeytanla dost oldukça, arkadaşlık yaptıkça, imandan, ibadetlerden […]

ALLAH ŞEYTANA KARŞI KULLARINI UYARMIŞTIR

İnsan şeytana, şeytan da insana çok yakındır. Hz. Peygamber : “Şeytan insanoğlunun damarlarında kan gibi dolaşır, peşini bırakmaz” buyurmuştur. (Ramuz el-Ehadis : 102/1). Bu insan düşmanına karşı Cenab-ı Allah bizi […]

ŞEYTAN İNSANA VESVESE VERİR

            Vesvese : Gizli ses, fısıltı, kuşku, evham manalarına gelir.             Mücadele sûresinin 10. ayetinde : “Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir” buyurmuştur.             Vesvese şeytandandır, onun görevi […]

ŞEYTAN İNSANI ALDITIR-SAPTIRIR

            Cin ve şeytanlar her zaman insanları saptırmaya, aldatmaya yeteneklikdirler. Hz. Adem’le Havva’yı aldattıkları gibi bütün insanları aldatır. Çünkü şeytan aldatma gücüne sahiptir.             Zevk sefayı, nefsin arzularını ve dünyanın […]

ŞEYTAN İNSANIN DÜŞMANIDIR

            Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şu ayetler şeytanın insanın düşmanı olduğunu ve insanı saptırdığı bildirilmiştir.             -“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan […]

ŞEYTANIN GÖREVLERİ

Şeytanın yaptığı ve yapmaya devam edeceği işleri şöyle sıralayabiliriz. -Allah’a isyan ettirmek. -İnançsız hale getirmek, şirke düşürüp, iman ve nikâhtan etmek. -Bid’atlerle amel ettirmek.             -Büyük günahlar işletmek, bunu yapamazsa […]

HERKESİN BİR ŞEYTANI VARDIR

            Nasıl herkesin koruyucu meleği varsa, peşinde ondan ayrılmayan birde şeytanı vardır. Onu aldatmak, yanıltmak ve saptırmak için sağında, solunda, önünde, arkasında dolaşır durur.             Bu durumu Allah Rasülü şöyle […]

ŞEYTAN HANGİ ŞEKKİLELERE GİRER?

            Şeytan, her yerde her zaman değişik varlık olarak ve şekil olarak insanın karşısına çıkabilir.             Hz. Peygamber şöyle demiştir.             “Cin taifesi üç kısımdır : Üçte birinin kanadı vardır, […]

ŞEYTAN KIYAMETE KADAR VAR OLACAKTIR

            Dünya var oldukça iyi kötü, hayır şer, iman küfür mücadelesi devam edecektir.             İnsan, iradesini iyi yolda kullanırsa, Cenab-ı Allah’ın desteğini bulacak, kurtulacaktır, kötü yolda kullanırsa, şeytanın desteğini bulacaktır. Allah […]