TÖVBE NAMAZI

Günahlara tövbe etmeden bir miktar sadaka verilir ve iki rekât tövbe namazı kılınırsa, tövbelerin kabul olacağına dair müjde vardır. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurur: -“Kul günahlar işler de sonra kalkıp […]

MESCİD NAMAZI

Camiye giren kişi vakit müsait ise, kerahet vakti değilse, iki rekât namaz kılar. Peygamberimiz şöyle der: -“Sizden biriniz mescide girince iki rekât namaz kılmadan oturmasın. Mescidin hakkı vardır. Onun hakkı […]

ABDEST NAMAZI

Abdest aldıktan sonra kılınan iki rekât namazdır. Bu namaz için peygamber (a.s) şöyle buyurur: -“Kim güzelce abdest alıp sonra iki rekât namaz kılar ve Allah’a yönelirse, ona cennet vacip olur.” […]

TESBİH NAMAZI

Tespih namazı, sevabı bol bir namazdır. Her zaman kılınabilir.  Peygamberimiz, amcası Abbas’a kendisini Allah’a yaklaştıracak ve sevap kazandıracak olan bir ameli bildirmek istemiş ve tespih namazını tavsiye etmiştir. Eğer bu […]

EVVABİN NAMAZI

Allah Kur’an’da evvabin namazı kılanları bağışlayacağını bildiriyor.(İsra:25) Peygamber (a.s)’da şöyle bildirmiştir: -“Kim akşam namazından sonra lüzumsuz bir şey konuşmadan altı rekât evvabin namazı kılarsa, on iki yıllık (nafile) ibadete denk […]

KUŞLUK NAMAZI

Bu namaz kuşluk kılınır, sevabı bol bir namazdır. Peygamber (a.s) kuşluk namazı ile ilgili güzel müjdeler vermiş, faziletinden şöyle bahsetmiştir: -“İki rekât kuşluk namazı, Allah yolunda kabul olunmuş nafile hac […]

TEHECCÜT NAMAZI

Kur’an’da gece namazı kılanların bahtiyar insanlar ve Allah’ın has kulları olduklarından bahsedilir. Kur’an’da: “Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer […]

NAFİLE NAMAZLAR VE FAZİLETİ

Nafile namazlar, farz, vacip ve sünnet namazların dışında Allah rızası için kılınan namazlardır. Resulüllah (s.a.v) şöyle ifade etmiştir: -“Nafile namazlar ikişer rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta bir teheccüt vardır. […]

EZAN CAMİ VE NAMAZDAKİ FAZİLETLER

Ezan, namaz vaktini bildiren bir davettir. Kur’an’da da: “Ezanı duyunca namaza koşun.” emri vardır. (Cuma: 9)  Peygamber (as): “Namaz vakti gelince ezan okuyun.” buyurur. (Buhari, Ezan:17) Müslüman’ın ezanı dinleyip davetine […]

TEMİZ OLMANIN VE ABDEST ALMANIN FAZİLETİ

Peygamberimiz: “Temizlik imanın yarısıdır.”buyurur. (Müslim, Teharet:1) Maddi manevi temiz olmayı emreder. Beden, kalp, gönül ve mide temiz olmadan yapılan ibadetin sevabı olmaz. Kur’an’da: “İçini temizleyen kurtuluşa erdi” buyrulur.(Şems:9) Bir ayette […]