YAŞLILARA SAYGI

Yaşlıları saymak, küçükleri sevmek sevaplı işlerdendir. Büyüklerin küçükleri sevmesi, küçüklerin de büyüklere saygı göstermesiyle güzel bir birlik oluşur. Peygamberimiz (a.s) şöyle buyurmuştur: -“Küçüklere şefkat etmeyen, büyüklere saygı göstermeyen bizden değildir.” […]

ANA-BABAYA İYİLİK

Ana babaya iyi davranmak, haklarına riayet etmek, en sevaplı işlerdendir. Cenneti kazanmak ve Allah’ın rızasını elde etmek isteyen ana babasının gönlünü hoş edecektir. Kur’an ana babaya iyiliği emreder. Meşru olmayan […]

BOŞANMA

Boşanmaların hızla artıp, boşanmanın moda olduğu bir zaman da nikâhlı kalmak, nikâhlı yaşamak için çaba sarf etmek, hayırlı ve sevaplı işlerdendir. Bir hadiste: “Kocası kendisinden memnun olduğu halde kadın cennete […]

AİLE

Dinimiz aileye büyük önem vermiştir. Kur’an’da: “Mümin kadınlar, mümin erkekler birbirlerinin velileridir.” (Tövbe: 71) -“Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz.” (Bakara: 187) buyrularak eşlerin birbirlerine […]

DÜĞÜNLER

Düğünler günaha girmeden, başkalarını da günaha sokmadan yapılmalıdır. “Böyle olmamalı” dediğimizi biz tekrarlamamalıyız. Düğünler günahsız yapılmalıdır. Günahlarla aile yuvasının temeli atılırsa, o aile yuvası çabuk yıkılır, mutsuz olur, huzursuz olur. […]

EVLİLİK

Evlenmek Allah Resulünün sünnetlerindendir. Şöyle buyurur: -“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Kimin imkânı varsa evlensin. […]

TİCARETTE DOĞRULUK

Cenab-ı Allah ve peygamberimiz her konuda olduğu gibi alış-veriş hayatında da doğru, dürüst davranmamızı emreder. Kur’an’da şöyle buyrulur:  -“Ölçtüğün zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha […]

KAN VE ORGAN BAĞIŞI

İnsan kutsal bir varlıktır. Allah’ın yeryüzünde halifesidir. Allah her şeyi insan için ve insan yararına yaratmıştır. İnsan kutsal olduğu gibi insana ait her şey kutsaldır.  İnancımızda ve kültürümüzde insana hizmet […]

ŞEHİTLİK MERTEBESİ

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurur: -“Allah, inananlardan mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar; ölürler ve öldürürler.” (Tövbe: 111) buyurarak şehidin canını cennet […]

TEPKİ GÖSTERMEK

Toplumda istenmeyen zararlı ve kötü şeylere karşı olmak, karşı çıkmak ve tasvip etmediğini ortaya koymak, aynı zamanda önlemek ve yok etmeye çalışmak, sevap kazandıran vebalden kurtaran işlerdendir. Peygamberimiz şöyle anlatır: […]