ZİNANIN HER TÜRLÜSÜNDEN KAÇINMAK

Her organın bir zinası vardır. Müslüman, zina ve zinaya götürecek her türlü davranış ve düşünceden uzak durmalıdır.  Zira peygamber (a.s): “Zina eden Müslüman olduğu halde zina etmez.” buyurur. Gerçek mümin, […]

ALLAH’IN YARATTIĞINI BOZMAKTAN KAÇINMAK

Cenab-ı Allah: “İnsanı güzel biçimde yarattık.” (Tin: 4) buyuruyor ve insana soruyor:  -“Ey insanlar! Seni yaratıp, düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni […]

İSRAF VE AŞIRILIKTAN KAÇMAK

İsrafta ve aşırılıkta hayır yoktur. Cenab-ı Allah: “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” buyurur. (A’raf: 31) Bir ayette de: “İsraf edenler şeytanın dostlarıdır.” buyrulmuştur. (İsra: 27) […]

HAK YEMEKTEN KAÇINMAK

İslam hak kavramına büyük önem verir. Peygamberimiz (a.s) şöyle buyuruyor: -“Müslüman’ın diğer Müslüman’a malı, ırzı ve kanı haramdır.” (Seçme Hadisler: sh. 88) -“Kıyamet günü gasp ettiğiniz hakları sahiplerine mutlaka ödeyeceksiniz. […]

NEFSE HÂKİMİYET

İnsanın nefsi daima kötülüğü ister, kötülüğü emreder ve hep insanın aleyhine iş yapar. Allah insanı nefsinin eline bırakmasın. İnsan nefsine hâkim olamazsa, nefis onu esir alır. Nefsiyle kavgalı olmazsa, nefis […]

HARAM- HELAL- ŞÜPHELİ ŞEYLER

Dinde “yapın” diye emredilenleri yapmak sevaptır. “Yapmayın” denilen şeylerden kaçınmak da sevaptır. Arada şüpheli şeyler vardır. Şüphe veren şeyden kaçınmak da sevaptır. Günaha girmemek için kararlılık ve günahtan kaçmak için […]

ÇOCUKLARIN TERBİYESİ VE KORUNMASI

Çocukların, ana baba üzerinde birçok hakkı vardır. Ana baba bu haklar dairesinde yaşarken elin, ölünce de yerin beğeneceği hayırlı insanlar olarak yetiştirirse, onlar ana babanın cenneti olur. Ana babanın çocuğu […]

DAVET VE MİSAFİRLİK

Davet sevgiden dolayı yapılır. Davete, davet edeni üzmemek ve sevindirmek, sevgisine cevap vermek için gidilir. Davete icabet, davet sahibini şereflendirir, memnun eder. Atalarımız: “Davet edilen yere erinme, davet edilmeyen yerde […]

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

İnancımızda ve kültürümüzde komşuluk ilişkilerinin büyük önemi vardır. İyi komşu olmak, iyi Müslüman, iyi insan olmak olarak bilinir. Cenab-ı Allah, Nisa: 36 da komşuya iyilik etmeyi emreder. Peygamber (a.s) da: […]

HASTA ZİYARETİ

Peygamber (a.s)hasta ziyaretine büyük önem vermiş ve tavsiye etmiştir. Çünkü hastaya ziyaret Allah’a ziyaret sayılmıştır. Kutsi hadiste Cenab-ı Allah’ın kıyamet gününde şöyle diyeceği haber verilmiştir: -“Ey Âdemoğlu! Ben hastalandım da […]