ZİNANIN SEBEPLERİ

            Zina, kendiliğinden olan bir iş değildir. Zinanın öncesi vardır. Zinaya götüren sebepler vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.             1.Herşeyden önce bütün kirliliklerin sebebi ruh kirliliğidir. Ruhu kirletende, mâneviyat yokluğudur. […]

ZİNA SAYILAN DAVRANIŞLAR NELERDİR?

            1.Allah’ın yasakladığı temaslar :             -Bakmak,             -Dokunmak,             -Tokalaşmak,             -Öpmek,             -Adet, nifas hallerinde temas, -Hastalıklı olan eşle ilişki, -Nikâh dışı temas, -Gizli, geçici nikâhla ilişki. 2.El […]

MÜSLÜMAN ZİNA ETMEZ

            Bugüne kadar bu konuda erkekle kadın aynı tutulmamıştır. Erkek serbest görülmüş, zina yapması normalmiş gibi görülmüştür. Namus, iffet hep kadında aranmıştır.             Böyle şey yok. Nur Sûresinde 30.uncu ayette […]

ZİNAYI ÖNLEMEK İÇİN İSLÂM HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞTIR

            İslâm, birşeyi yasaklarken ona giden yolları da yasaklamıştır. Zina birden bire oluveren bir olay değildir. Bu konuda dinimiz : 1.BAKMAYI YASAKLAMIŞTIR : Hz. Peygamber şöyle bildirmiştir :             -“Kulakların […]

ZİNA ÇEŞİTLERİ

            1.Nikahsız insanların ilişkisine zina diyoruz. Metres hayatı yaşayanların, evli olup eşine ihânet edenlerin ilişkisi zinadır. Nişanlı da olsa iki kişinin ilişkisi zinadır.             2.Mahremi ile zina : Kızı, kız […]

ZİNADAN KORUNMAYAN HELÂK OLUR

            Görülüyor ki, zinanın her çeşidi dinde haramdır. Cezası da ağırdır. Dinde zina haramdır. Zinaya giden yollar ve zinaya götüren hallerde haramdır.             Zina edenler, Berât gibi, kadir gecesi gibi […]

İLAHİ CEZA

            Cenab-ı Allah azan her kavmi cezalandırmıştır. Hele zina gibi pis bir işle azanları asla affetmemiştir.             A’raf Sûresinin 80-84 ayetlerinde Lut kavminin bu işi yaptığı ve bu yüzden azgın […]

ZİNANIN CEZASI

            Zina bütün dinlerde günah sayılmış ve kesin bir şekilde yasaklanmıştır.             Tevratta : “Kızını fahişe ederek onu murdar etme, taki diyar zina etmesin, diyar alçaklıkla dolmasın” denilmektedir. (Levililer :19/29) […]

TARİHTE ZİNA

            Geçmişe göz atacak olursak, bu işi hep kötü kimseler yapmış ve sonlarıda hiç iyi olmamıştır.             -Kayıtlara göre; 2. Yezdcerd, öz kızı ile yaşamıştır.             -6. asırda; Behram kız […]

ZİNA NEDİR?

            Allah’ın yasakladığı, nikah dışı bir ilişkidir.             Zina, insanı kirleten bir kötülüktür.             Zina, büyük günahlardandır.             Zina, insanı alçaltan çirkin bir iş, insanlık dışı, utanç verici bir ahlâksızlıktır. […]