HAK VE VAZİFELER

İnsan boşuna yaratılmamıştır. Her şey, her canlı gibi onunda görevleri vardır. Kendine karşı, Allah’a karşı ve başkalarına karşı sorumlulukları vardır.   Önce insan kendisini yaratan Allah’ı bulmak ve iman etmekle […]

AHLAK

Müslüman her şeyden önce ahlaklı, hayalı ve arlı olacaktır. Çünkü ahlaklı, namuslu olmadan müslümanlık olmaz. Müslümanın birinci vasfı güzel ahlaktır.             Hz. Peygamber: “Hayâ hayır getirir.”, “Hayâ, imandandır.”, “Utanmıyorsan dilediğini […]

BESMELE

            Besmelesiz hayat, fatihasız mezara götürür. Fatihasız mezar gibi besmelesiz hayat zevk vermez. Besmelesiz başlanılan her iş noksan olur. Bunun için her işimiz de besmele çekmeyi, şeytanın şerrinden Allah’a sığınmayı […]

İBADET

            Nasıl ibadet? Cenab-ı Allah’a kulluk ve ibadet devamlı olur. Allah’a itaat ve kullukta kulun yapamayacağı bir emir yoktur. Yapıp da faydasını göremeyip, zarar göreceği bir emir de yoktur. Allah […]

MÜSLÜMAN

– Müslüman kimdir? Müslüman İslâm’ın şartlarını ve imanın şartlarını aynen kabul eden kimsedir. Kur’an-da bildirildiğine göre: “Allah size önceki toplumlarda ve Kur’an-da size “müslüman” adını verdi. Öyle ise, namazı kılın, […]

İSLÂM

– İslâm Nedir? İslâm, Cenab-ı Allah’ın bizim için beğenip seçtiği kıyamet dinidir. İslâm’dan başka bir din gelmeyecektir. İslâm, önceki dinleri de geçersiz kılmıştır.   Müslüman, İslâm’ı bilmek, yaşamak ve başkalarına […]

İMAN

            Nasıl İman Etmeliyiz?             – Önce inanılması gereken şeyler şunlardır: Her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah’ın varlığına birliğine inanmak. Allah’ın meleklerine inanmak. Allah’ın gönderdiği kitaplarına inanmak. Allah’ın görevlendirdiği peygamberlere […]

SÜNNET MERASİMLERİ

            Yaz mevsimi geldimi bazı ailelerde sünnet heyecanı, sünnet telaşı oluyor. Neden olmasın ki, sünnet, anababa için ilk mürüvvet. Herşeyden önemlisi, dini bir vecibe.. Erkekliğe ilk adım. Yavrumuz adam olacak, […]

DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ

            Doğum kontrolü demek, çocuk istememek, çocuğun olmasını önlemek demektir.             Kürtaj ise, doğacak çocuğu haklı veya haksız sebeplerle öldürmek demektir.             Müslüman nüfusun artmasını önlemek için bazı ülkeler doğum […]

ZİNANIN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

            Hz. Peygamber : “Bir toplumda zina ve fuhuş açıktan yapılırsa, o toplumda tâun (vebâ) hastalığı ve daha önce görülmeyen hastalıklar çıkar, yayılır” der. (İbni Mâce Fiten 10/4019)             Zina, […]