BEDDUA OKUMAK

Bed kötü anlamına gelir. Beddua etmek, karşı taraf için bela istemek, kötü olmasını, ceza görmesini, acı çekmesini istemektir.Yani karşındaki kimseye bela istemektir. Beddua, karşı tarafa zarar verir.kötülük isteyeni de rahatlatmaz.Daha […]

LANETTEN LANETLİDEN UZAK DURMAK

Başta Kur’an’da Cenab-ı Allah’ın Lanetlediği kimselerden, Lanetli işlerden uzak durulmalıdır.Bundan sonra peygamber (as) ın Lanetlediğinden, Lanetlediği kötülükten uzak durulmalıdır.Yoksa insanın dünyası da ahreti de kararır. Mazlumun, ana babasının Lanetinden bedduasından […]

BÜYÜKLERİN DİLİNDEN LANET

Zaman zaman Lanetlik iş yapan ve Lanete layık olanlara Lanet okunmuştur.Bu şahsi kinden dolayı değil, o Lanetli işin yayılmasının önlenmesinden dolayı olmuştur. İmamı Gazali şöyle der : -“Bir yerde bir […]

PEYGAMBER (AS) NEYİ VE KİMLERİ LANETLEMİŞTİR ?

Peygamber (as) Lanet kelimesini kullanırken şu manalarda kullanmıştır: Beddua, buğuz . Buda helak olmasını mahvolmasını temenni anlamında değil, kötülüğünü belirtip, vazgeçmesini sağlamak maksadıyla olmuştur. Peygamber (as) Kur’an’dabildirildiğine göre alemlere rahmet […]

CENAB-I ALLAH KİMİ VE HANGİ SUÇU LANETLEMİŞTİR

Aslında Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah kullarına karşı çok merhametlidir.İnanana da inamayana da yaşaması içinher imkanı sağlar.Kullarını ayırt etmez on a da rızık verir , diğerine de rızık verir . […]

HATALARINDAN DOLAYI CEZALANDIRILAN KİŞİLER

Allah dostlarından biri şöyle der: -“Kişi namaza kılarken kendisine Lanet okurda hiç haberi olmaz. -Bu nasıl olur ?  diyenlere şöyle der : -Eliyle veya diliyle ona buna zulmeden , insanları […]

ANA BABA EVLAT ALEYHİNE LANET

Ana baba, evladına, evlat,  ana babasına  Lanet okumamalı , onların aleyhine beddua etmemelidir. “Lanet olsun” demek , kahrolsun , Allah’ın gazabı üzerine olsun demektir. Kim evladının veya akrabasının kötü olmasını […]

HAYVANLARA LANET

Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır. Cenab-ı  Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lanet edilmesini yasaklamıştır. Bu konuda  cenab-ı Allah şöyle  buyurur:  -“Ey Adem oğlu ! […]

EŞLER ARASI LANETLEŞME

Eşler arasında Lanetleşme şöyle olur: Erkek hanımını zina suç’u  ile suçlarda şahit gösteremez ve isbatlayamazsa,   hakim önünde yemin ederler. Buna Lian (lanetleşme) denir. Ashaptan birinin hanımı için zina isnadında bulunup  […]

NEDEN LANET EDİLİR?

Lanete sebebi, yorumsuz Allah Rasulünün birkaç hadisiyle anlatmak istiyorum, herkes nasibi kadar alır: Cenab-ı Allah Kur’an’da bazı kötülüğü ve bazı kötüleri Lanetlemiştir. Peygamber (sa) da insanın huzuru için insanların kötülüklere […]