KUR’AN’DAKİ YASAKLAR

Cenab-ı Allah Kur’an’da bize şunları yasaklıyor: Allah, nimetlerinden bir kısmını hatırlatarak Şirk koşmayı yasaklıyor: “Allah’a şirk koşmayın.” (Bakara Sûresi:22)                       Hakla batıl karıştırılmayacaktır: “Bile bile hakkı batıl ile […]

KUR’AN’DAKİ EMİRLER

Cenab-ı Allah Kur’an’da biz kullarına şunları emrediyor: Cenab-ı Allah kendisine kulluk etmemizi ve ancak kendisinden yardım beklememizi istiyor: “Rabbimiz! Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.” (Fatiha sûresi: […]

KUR’AN’DAKİ EMİR VE YASAKLARIN HİKMETİ

Cenab-ı Allah boş ve manasız hiçbir şey yaratmadığı gibi anlamsız bir emri ve yasağı da yoktur. Kur’an’da Rabbimiz ne emrettiyse bizim faydamıza ve yararımıza emretmiştir. Zararımıza olan ve faydası olmayan […]

KUR’AN’A KİMLER DOKUNAMAZ?

Cenab-ı Allah: “O’na ancak temizlenenler dokunabilir.” (Vakıa:79) buyurur. Kur’an’a abdestsiz olan kimse dokunamaz fakat ezberden okuyabilir.   Kur’an’a cünüp olan kimse, dokunmaz ve ezbere de okuyamaz ve Kur’an’a bakamaz. Hayız […]

TİLAVET SECDESİ

Kur’an’ın 14 yerinde secde ayeti vardır. Bu ayetleri okuyan veya duyan kimsenin secde etmesi vaciptir. Niçin Secde Edilir? Bazı ayetlerde Cenab-ı Allah secde etmemizi emreder, biz de bu emre uyup […]

KUR’AN’IN HÜKMÜ GEÇER Mİ?

Kur’an’-ı Kerim kutsal kitapların sonuncusudur. Başka bir kitap gelmeyecektir. Kur’an’ın hükmü geçmez, kıyamete kadar bâkidir.  Kur’an’ın hükmü zamana, mekana ve şartlara göre değişmez. Değiştirilemez. Onun koruyucusu Cenab-ı Allah’tır. Cenab-ı Allah: […]

KUR’AN’A KARŞI GÖREVLERİMİZ NELERDİR?

Müslüman olarak kutsal kitabımıza karşı görevlerimiz vardır. Bunları kısaca şu başlıklar altında toplayabiliriz: Kur’an’a karşı saygılı davranmalıyız., Kur’an’ı öğrenmeliyiz. Başkalarına da öğretmeliyiz. Kur’an’ı güzel, tane tane, sürekli okumalıyız. Kur’an’ın emir […]

KUR’AN’I ÖĞRENMEK VE OKUMAK

Kur’an-ı Kerim, İslâm dininin kutsal kitabıdır. Müslümanların mutluluğu ve iki cihan saadeti için indirilmiştir. Bunun için her Müslüman’ın Kur’an’ı öğrenmesi, başkalarına öğretmesi ve Kur’an-ı yaşaması üzerine farzdır. Kur’an-ı Kerim bir […]

KUR’AN NASIL BİR KİTAPTIR?

Kur’an bize Cenab-ı Allah’tan bir mektuptur, mesajdır. İnsanlara mutluluk yolunu gösteren yüce Allah’ın talimatıdır. Kur’an hayatımızın, yapacaklarımızın ve yapmayacaklarımızın plânı ve projesidir.                     Kur’an, çağın gerisinde kalmamış çağları […]

KUR’AN’IN DİĞER İSİMLERİ NELERDİR?

Kur’an’ın adları şunlardır: – Kur’an-ı Kerim – Mushaf, – Furkan, – Zikir, – Hüdâ, – Nûr, – Hakim, – Kadim. Benzer Yazılar: Peygamberimizin adları nelerdir? Peygamberimizin adları şunlardır: Muhammed, Ahmed, […]