Kul hakkına tecavüzde zulümdür

Cenab-ı Allah iki hakkı helâl etmeyeceğini bildirmiştir: Kul ve Hayvan hakkı, insanın haccı kabul aslada, şehid olsa da üzerinde bu iki hak varsa affa uğramıyor. Peygamberimiz: “Kıyamet gününde boynuzsuz  koyun, […]

Zalime yardım Zulümdür

Zalime destek olunmaz. Zulme sebep olan, arka çıkan, rıza gösteren,hatta ses çıkarmayan da zalimdir. Allah Rasûlü: “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır” demiştir. Bir başka hadislerinde de: “Bir kimse bir zulme […]

Adil olmak emredilmiştir

Yüce Allah, menfaatimize zarar verse bile, yakınlarımızın çıkarlarına uygun düşmese bile âdil olmamızı, adaletli iş yapmamızı emrediyor. Hz. Peygamber, bizden öncekilerin, âdil davranmadıkları için helâk olduklarını bildirmiştir. Biri hırsızlık yapıyor, […]

Halka görevini yapmayan, onlara zulmetmiş olur

İnsan insana, görevli halka, aile reisi ev halkına, yönetici, idaresi altındakilerin işlerin görmek ve onlara hizmet etmekle görevlidirler. Peygamberimiz şöyle buyurur:”Allah bir kimseyi insanların herhangi bir işini görmeye memur ederde […]

Zalimlerin kıyamet günündeki halleri de şöyle anlatılır

1-     “Kıyamet günü, yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, kendini ondan emin kılan gibi midir? Zalimlere kazandığınızı tadın” denilir. (Zümer:24) 2-     “Bir memleket vardır ki, o memleket halkı zulmetmekte iken […]

Zulmün sonu hüsrandır

Geçmişte öyle olaylar olmuştur ki, her birinde günümüze uzanan mesajlar vardır. Kur’an’da bildirildiğine göre, zalimin sonu helâk olmaktır. Bu konuda birkaç ayet meali nakledelim. “Resulüm! Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz […]

Zalim, lânetli kimsedir

Kura’n’da: “Allah’ın lâneti, zalimlerin üzerine olsun“ buyrularak zalime lânet okunmuştur. (A’raf:44) Yavuz Sultan Selim, kendisinden borç alınan Yahudi’nin ölümü üzerine, o paranın hazineye aktarılması teklifinde bulunan defterdara: “Ölene rahmet, malına […]

Allah’ın Sevmediği Amel ZULÜM

Zalim: Haksızlık ve zulüm eden, kötü kıyıcı, merhametsiz, gaddar kimse demektir. Zulüm: Haksızlık, eziyet, işkence, baskı, adaletsizlik demektir. Zulüm: bir şeyi kendine ait olmayan yere koymak, sınırı aşmak doğru davranmamak, […]

EMANETLERE SAHİP ÇIKMAK

Cenab-ı Allah’ın bizim üzerimizde emanetleri vardır. Kur’an, Allah’ın bir emanetidir, İslam Dini, Allah’ın bir emanetidir. Peygamberin de bir emaneti vardır. Allah Resulünün sünneti üzerimizde emanettir. Zaten bizimle vedalaşırken şöyle demiştir: […]