HELÂL OLMAYAN KAZANÇ YOLLARI

Kişi, helâl yoldan kazanmaya, helâl iş yapmaya, helâlinden yiyip içmeye ve çoluk çocuğuna da helâl yedirip içirmeye mecburdur. Böyle yapmazsa, hak sahipleri ondan şikayet edecek, bedeni ondan davacı olacak ve […]

HAYAT BOYU HARAM OLAN ŞEYLER

Cenab-ı Allah insanı yaratmış, ihtiyacı olan herşeyi de ona sunmuştur. Hayatı boyunca yapıp yapmayacağı şeyleri de ona bildirmiştir.   İnsan, Allah’ın verdiği hiçbir şeyi, vücudunu, hayatını, kendisine sunulan nimetleri kötü […]

SOSYAL İLİŞKİLERDE HARAM OLANLAR

Müslümanın müslümanla ilişkileri her türlü günah ve haramdan uzak, faydalı ve yardımlaşmaya, dayanışmaya yönelik olmalıdır. Bu konuda yasak olan bazı davranışlar:   İyi niyet taşımayan her davranış,   Dargınlık, alay […]

RÜŞVET HARAM MIDIR?

Rüşvet, toplumu felakete götüren büyük haksızlıklara ve zulme neden olan hastalıktır. Hz. Peygamber: “Alan da veren de ateştedir” buyurmuştur.   Ancak can, ırz, namus yolunda, bir de ihtiyaç olan malın […]

HARAM OLAN KAZANÇ YOLLARI

İnsana gelen kazanç iki yoldan gelir; ya helâldir, ya da da haram. İslam’da gücü olanın çalışmaması ihtiyacını meşru olmayan yollardan temin etmesi haramdır.   İnsanın ihtiyaç sahibi değilse, dilenmesi haramdır. […]

SOSYAL HAYATTA HARAM HELÂL

İslam dini, insanlarla iyi geçinmeyi emreder. Dargınlığı, düşmanlığı, kavgayı hoş görmez.   İnsanlarla alay etmeyi, gıybet etmeyi laf getirip götürerek fitne ve fesada sebep olmayı men etmiştir.   Başkalarının ırzına, […]

AİLE HAYATINDA HELÂL HARAM

İnsan, hayatını çevresini ve dünyayı tanzim etmekle görevlidir.   Evlenmek Allah’ın emri, peygamberin sünnetidir. Evliliği meşru yoldan kurmak meşru bir şekilde devam ettirmek her müslümanın görevidir. Bunun için:   Zinaya […]

HARAM OLAN SPORLAR NELERDİR?

Spor insan sağlığı için gereklidir. Hz. Peygamber spor yapmış ve yapılması için de teşvik etmiştir.   Sporun zihin ve bedeni geliştiren, çalıştıran ve stres attıran yönü vardır.   Bu konuda […]

KUMAR OYNAMAK HARAM MIDIR?

İnsanın ve insanlığın düşmanlarından biri de kumardır. Kumar çalışma hayatını öldürdüğü gibi yuva da yıkar.   Kur’an’da:   “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer […]

EĞLENCEDE HARAM OLANLAR

İslam da eğlence yasak değildir. Ancak nefse hitabeden zamanı israf eden, kötülüğe götüren, kötülüğü akla getiren kötü görünüm sergileyen, kötü sözler içeren müzik ve o müzik eşliğinde eğlence meşru değildir. […]