PEYGAMBER (as)ın HAKKI

Mümin önce Allah’ın bize önder, rehber ve alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber efendimize gönülden inanmak, O’nun sünnetine tabi olmakla mükelleftir.  O bizi cahiliye bataklığından kurtardı, inananları asr-ı saadet devrini yaşattı. […]

CENAB-I ALLAH’IN HAKKI

Cenab-ı Allah’ın hakkı, hakların başında gelir. Bizi yaratan, yaşatan, her şeyi bizim faydamıza kılan O’dur.  Kur’an’da: “İnsanı en güzel biçimde yarattık” diyor.  Cenab-ı Allah insanı boşuna yaratmamıştır.  Kur’an’da: -“ Muhakkak […]

HAKLAR BOYNA DOLANACAK

Müslüman doğru insan demektir. İslam, dürüstlüğü emreder. Kendi aleyhine de olsa zarar göreceğini de bilse, müslüman doğruluktan ayrılmayacaktır. Özü sözü doğru olacaktır.  Önce yapmadığını söylemeyecektir. Bu bir hastalıktır. Söz verip […]

YARGI KARARI İLE HAK HELAL OLMAZ

Hakimin haram ve günah olan bir şeyi helalleştirme yetkisi yoktur. Hakim kararı ile birinin hakkı bir başkasına helal olmaz.  Hakim de bir insandır. Yanılabilir. Haksız yere ceza verebilir veya yanlı […]

HAK NE ZAMAN NASIL DOĞAR

Kur’an’da kıyamet gününü anlatan ayetlerden anlıyoruz ki, bazıları amel defterini sağından alacak, yüzleri parlayacak, sevinecekler. Bazıları da amel defterini sol tarafından alacak, yüzü kararıp simsiyah kesilecek, üzülecekler. Biri yaptıkları işler […]

HAK GÖZETMEK

Kul hakkı çok önemlidir. Kul hakkı ile Allah’ın rızası kazanılmaz. Kul hakkı gözetilmeden ibadet olmaz, dua kabul olmaz.  Bu konuda peygamberimiz (sav) çok hassas davranmamız için şöyle buyurmuştur.  “Öyle bir […]

HAK NEDİR? NE DEMEKTİR?

Hakk olursa, Cenab-ı Allah demektir. Varlığı kesin, inkârı mümkün olmayan, ezeli, ebedi olan, kimseye muhtaç olmayan demektir.  Hakk, Cenab-ı Allah’ın 99 isminden biridir.  Lokman suresinin 30.ncu ayetinde de: “Mutlak hakim […]

İSLAMIN KÖLELİĞE BAKIŞI NASIL OLDU?

Kölelik, islamın icadı değildi. İslamdan önce insanlar hür ve köle diye ayrılıyordu. Kölelik bütün dünyada yaygındı. Kölelik hayatın bir parçasıydı.  İslam inancında insan kutsal bir varlık ve yeryüzünün halifesidir. Bunun […]

HZ. MUHAMMEDİN’İN İNSANA BAKIŞI

Rasulullah (sav) dil, din, ırak ve renk farkı gözetmeden insanları korumuş ve himaye etmiştir. Yaptığı anlaşmalardan bazı örnekler: Necran halkı ile yaptığı anlaşmadan: Madde 5– Onlardan ödünç alınan şeylerde herhangi […]