ENGELLİLER HAK SAHİBİDİR

Engellinin o hali kendisi içinde diğer insanlar içinde imtihandır.  O, kendi isteğiyle öyle olmamıştır. Beterin beteri vardır derler. İnsan haline şükrederse, Allah onun şükrünü arttırır. Şikayet edenin de derdini arttırır.  […]

MİSAFİR HAK SAHİBİDİR

Misafir ziyaret sebebiyle olabilir, sığınma sebebiyle olabilir. Misafire iyi davranılmalıdır. Güler yüzle karşılanmalıdır. Hayır duası alınmalıdır.  Peygamberimiz bir hadislerinde: “Allah’a ve ahret gününe iman eden, misafire ikram etsin” buyurur. (Buhari, […]

KOMŞU HAK SAHİBİDİR

Komşu ile ilgilenmemek, ona sıkıntı vermek, komşu hakkına girer. Komşu, komşunun ırzından, namusundan sorumludur.  Peygamberimiz: “Komşusu açken tok yatan olgun Müslüman değildir” buyurmuştur.  Komşu, komşunun sırlarını gizleyecektir. Ayıbını örtecektir.  Peygamberimiz: […]

AKRABA HAK SAHİBİDİR

İnsanın üzerinde akrabalarının da hakkı vardır. Bu hak önemli bir haktır.  Akrabalarla ilişkinin kesilmemesi için Allah “Akrabaya hakkını ver” (Rum:38) diye emretmiştir. Bu konuda Peygamberimiz çok hassas davranmıştır. Şöyle buyurmuştur: […]

YAŞLILAR HAK SAHİBİDİR

Yaşlılar bizim varlık sebebimizdir. İstifade ettiğimiz her şeyde onların emekleri vardır.  Onlar yaşlanınca bir kenara itilmemeli, evden uzaklaştırılmamalı, istekleri yerine getirilmelidir. Hareketleri hoş görülmelidir. Unutulmamalıdır ki, bir gün hepimiz yaşlanacağız.  […]

DULLAR YETİMLER HAK SAHİBİDİR

Yetim malı yemek, yedi büyük günahtandır. (Müslim, iman:145) Yetimleri gözetmeye dinimiz özel önem vermiştir. Çünkü yetimler korunup kollanmaya muhtaçtır.  Allah Kur’an’da “Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarını dolduran ateş yemiş […]

MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN ÜZERİNDE HAK SAHİBİDİR

Peygamber (as) şöyle buyurmuştur: – “Müslümanın Müslüman üzerinde şu hakları vardır: Selam alıp vermek, Meşru olan davetine icabet etmek Aksırınca şükrederse “yerhamükellah” demek. Hasta ise ziyaret etmek Ölünce cenazesine iştirak […]

ANA – BABA HAK SAHİBİDİR

Ana baba hakkı, Allah’ın hakkından sonra gelir. Hiçbir evlat ne yaparsa yapsın, ana babasının hakkını ödemiş olamaz. Bu durum da insanın üzerinde Allah’tan sonra en büyük hak sahibi ana babadır. […]

NEFİSİMİZ HAK SAHİBİDİR

Bir hadiste: “Vücudunun senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver” buyrulur. (Buhari, edep:84)  Bir hadislerinde de; -“Dört şeyin […]

İBADETLERDE HAK

Din ve ibadetler asla istismar edilmemeli, dinin emirleri değiştirilmeye kalkışılmamalıdır. Oruçluyken yemek yiyebilirsiniz. Namaz kılmayabilirsiniz, içki içebilirsiniz. Tesettür furuattandır, uymayabilirsiniz. Zina edebilirsiniz… gibi Allah’ın peygamberinin dediğine bakılır. Fetva ile haram […]