HAYVAN HAKKI

Cenab-ı Allah insanı yarattıktan sonra işini kolaylaştırsın diye hayvanları yaratmış ve insanın hizmetine vermiştir.  Hayvanlar, insanların her şeyinden yararlandığı varlıklardır. Hiçbir canlı faydasız ve boşuna yaratılmamıştır.  Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle […]

HAYVAN HAK SAHİBİDİR

Hayvan hakkı, kul hakkından da önemlidir. Çünkü dili söylemez, hakkını arayamaz. Zaten Cenab-ı Allah “Kul ve hayvan hakkı ile huzuruma gelmeyiniz” buyuruyor. Hayvan hakkı ahiretliktir. Dünyada ödeşme, helalleşme olmaz. Ahirette […]

ÖLÜLERDE HAK SAHİBİDİR

Ölenlerin miras bıraktığı kimselerde hakkı vardır. Onlar; Vasiyetini yerine getireceklerdir – Borçlarını ödeyeceklerdir.  Onu güzel bir şekilde defnedeceklerdir. Ölenin azabını artıracak şekilde aşırılığa kaçıp övmeyecekler ve isyan derecesinde ağlamayacaklardır.  Ölenin […]

ŞEHİTLER HAK SAHİBİDİR

Vatanın asıl sahibi, vatanları uğruna canlarını veren şehitlerdir.  Eğer onlar kanlarını, canlarını vatan millet uğrunda vermeseydi, bizim varlığımız söz konusu olmazdı. Bizim varlık sebebimiz şehitlerimizdir.  Vatan şehitlerimizin emanetidir. Onu sevmek, […]

GAYRİ MÜSLİMLERDE HAK SAHİBİDİR

Gayr-i müslim de bir insandır. Nasıl başka milletlerde müslümanlar varsa müslümanların arasında da gayr-i müslimler vardır. Onlarda Allah’ın kuludur.  Onlarında mal, can ve yaşama hakları vardır.  Atalarımız gayri müslimlere, gittikleri […]

DEVLET HAK SAHİBİDİR

Devlet olmadan millet olmaz. Devlet, vatanın savunması, imarı, milletin huzur ve refahı için çalışır, gelişmeyi sağlar.  Devlete, yönetime sahip çıkılırsa devlet güçlü olur. İçerde, dışarda milletin haklarını ve onurunu korur. […]

ÇOCUKLAR HAK SAHİBİDİR

Ana babanın görevi köpek beslemek değil, çocuk bakmak çocuk yetiştirmektir. Hal böyle iken en çok ihmal edilen çocuklar oluyor.  Kendini ihtiyarlığında bakacak, ardından hayır dua edecek evlat yetiştiren az.  Çocuklar, […]

EŞLER HAK SAHİBİDİR

Evlilikte iki tarafta da hak vardır. Hakkın olduğu yerde de sorumluluk vardır. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye genelinde en fazla boşanma nedeni % 51 ile sorumsuz davranmanın olduğu anlaşılmıştır. (19- […]

İŞVERENİN DE HAKLARI VARDIR

İşçi, işveren bir birine muhtaç kimselerdir.  İşçi aldığı ücreti hak etmelidir. Mazeretsiz izin alma, rapor alma yoluna gidip işyerini zarara uğratmayacaktır.  İşçinin işyerine zarar verme hakkı yoktur. Eğer zarar verme […]

İŞÇİ HAK SAHİBİDİR

Çalışmak, üretmek, bir şeylerle meşgul olmak, karşılıklı haklar gözetildiği müddetçe emek kutsaldır.  Peygamber (as): “İnsan kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir.” (Buhari, buyü:15) buyurmuştur.  İnancımıza göre işçinin alacağı […]