Dinden çıkıp küfre girenin durumu ne olur?

Dinden çıkıp küfre girenin: -Evlilik bağı biter. Çünkü nikâh imana bağlıdır.  -Yaptığı iyi şeyler ve sevapları gider. -İşlediği günahlar kalır. -O kişinin kestiği hayvanın eti yenmez. -O kişinin şahitliği muteber […]

Küfre gireni Allah affeder mi?

En büyük günah şirktir. Şirk koşan pişman olup tevbe etse, cenab-ı Allah’ın affı onun günahından daha büyüktür. Allah dilerse her günahı affeder.  Günah işleyenin pişman olması, günahı ile övünüp ona […]

Büyük günah işleyen kâfir olur mu?

Söylerken ‘’büyük günah işleyen’’ diyoruz. Kâfir olmaz, günahkâr olur. İşlediği günahın günah olduğunu inkâr ederse, o zaman kâfir olur.  Fakat unutulmamalıdır ki, hiçbir günah hafife alınmamalıdır. Günahta ısrar edilmemelidir. Çünkü […]

İntihar eden kâfir olarak mı ölür?

İntihar etmek, büyük günahlar arasındadır. Kendi canına kıyan büyük günah işlemiş olur. O günahın cezasını çekecektir.  Canı Allah verir, Allah alır. İntihar, Allah’ın işine müdahale olduğundan, etrafına kötü örnek olduğundan […]

Bir insana ‘’kâfir’’ denir mi?

Bir insan açıkça söz ve davranışları ile küfrünü ilan etmediyse ona ‘’kâfir’’ denmez.  İnsan amel etmeyebilir. İman ayrı, amel ayrıdır. Amel etmeyen günah işlemiş, isyan etmiş olur.  İnsan kâfir işi […]

Kâfir çocuğunun ahrette durumu ne olur?

Kimin çocuğu olursa olsun büluğ çağına gelmeden önce günahsız sayılır. Çünkü mükellef değildir. Ölse, günahsız olarak ölür. Kabirde ve ahrette sorguya çekilmez.  İnsanlar günahsız olarak doğarlar. Peygamber (as) bunu şöyle […]

’’Müslüman değilim’’ demek dinden çıkarır mı?

Hiçbir zorlama olmadan ‘’müslüman değilim’’ ifadesi menfaat temini için veya Müslümanlara kızıp söylendiyse inkâr, İslam’ı red sayılır. Bu beyan, onu dininden eder. Biri birine: ‘’Sen Müslüman değil misin?’’ dese o […]

Küfrü gerektiren durum nikâhı etkiler mi?

Bir insan imanına zarar veren bir söz söylese ve bir davranış da bulunsa, sadece imanına zarar vermekle kalmaz. Nikâh akdi de bozulur. Çünkü nikah, imana bağlıdır. O kişi pişmanlık duyup […]

Dinin emirlerini yerine getirmeyen müslüman sayılır mı?

Kur’an’da defalarca iman ile Salih amel beraber zikredilmektedir. Bu beraberlik ikisinin birbirini tamamladığı mesajını verir. Dinde ‘’inandım’’ demek yeterli değildir. İmanın korunması ve cennetin kazanılıp kurtulmak için amel gereklidir. Dinin […]

İmanda zorlama olur mu?

Bir insanın iman etmesinde, dine girmesinde asla zorlama olmaz. İman, insanın hür irade ile benimsemesi şeklinde olur. Ayrıca inanmayana dinin emirlerini yapma konusunda zorlama olmaz. Çünkü o mükellef değildir. Bir […]