Şirk Nedir?

Şirk itikat bozukluğu ve inanç hastalığıdır. Şirk, Allah’ın sıfatlarında ve tasarrufunda ortak koşmaktır. Şirk, Allah’a eş tutmak, Allah’tan başkasından yardım beklemektir. Allah’a yapılanı başkasına, başkasına yapılanı Allah’a yapmaktır. Bir de […]

Esmaül’hüsna nasıl okunur?

Allah’ın 99 güzel ismini okumanın, ezberlemenin ve onlarla dua etmenin büyük faydaları vardır. Her birini okudukça Allah: ‘’Buyur kulum!’’ der. 99 isimi ezberleyene ise güzel müjdeler vardır.  Allah’ın güzel isimlerini […]

Allah’ın bir insanı sevip sevmediği nasıl anlaşılır?

Sen Allah’ı seversen O’da seni sever Allah: -İbadet edenleri itaat edenleri sever. -Rızası için iş yapanları sever. -Günahlardan, haramlardan uzak duranları sever. -Öfkesini yenenleri, kusurları bağışlayanları sever. -Sabredenleri, şükredenleri, kendisine […]

Allah’ın ibadete ihtiyacı var mıdır?

Allah’ın değil ibadete hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Zaman-zaman Allah’ın ibadete ihtiyacı mı var? Denilerek ibadeti terk edenler ve ettirenler oluyor. Bu yanlıştır. İbadeti terk eden, Allah’ı terk etmiş olur. İbadete […]

Allah’tan başkasından yardım istenir mi?

Kur-an’da: ‘’Yardım Allah’tandır’’ (Ali İmran:126) buyrulur. Allah’tan başkasından yardım istemek şirktir. Fatiha suresinde ifade edildiği gibi ancak Allah’a ibadet edilir, ancak Allah’tan yardım beklenir. Kula kulluk olmaz. Kullara sığınılıp yardım […]

Allah’a dil uzatan dinden çıkar mı?

Cenab-ı Allah’a her hangi bir şekilde dil uzatan, söven, iftara eden Allah hakkında ileri geri konuşan kimse dinden çıkar. İman gittiği gibi imana bağlı olan nikâh da gider. Tabii bütün […]

Allah’ın adını nasıl anmalıyız?

Cenab-ı Allah’ı anarken saygı gereği ya Cenab-ı Allah, ya Hz. Allah, ya Allah-ü Teala veya Allah celle celalühü demeliyiz. Koca Allah, Allah baba, Allah dede ve Tanrı denmez. Benzer Yazılar: […]

Dünyada Cenab-ı Allah görülebilir mi?

Görmediğime inanmam demek insanın kendi kendini inkâr etmesi olur. Çünkü önce aklını, ruhunu ve bedenindeki enerjiyi görememektedir. Görülemeyen daha birçok şey vardır. İnsanın gözünün yapısı her şeyi görecek şekilde değildir. […]

Yaratılış da tesadüfe yer var mıdır?

Tesadüf, Allah’ı reddedenler için bir kılıftır, muazzam dünyanın var oluşunda uydurulan izah tarzıdır. Bu güne kadar küçücük bir şey bile tesadüfen kendiliğinden olmamışken varlık alemin de tesadüfe nasıl yer olur? […]