Her yere besmele yazmak, yağıştırmak doğru mudur?

Ayak basılacak, atılacak, giyilecek ve kullanılacak bir şey üzerine besmele yazılmamalıdır. Hürmetsizlik edilmiş olur. Üzerinde besmele olan bir şey ile tuvalete girilmez. Olur olmaz yerlere besmele asılmamalıdır. En önemlisi besmele […]

Besmele çekilmese, söylenmezse ne olur?

Besmelesiz işe şeytan karışır derler. Besmele çekilmezse, o işin hayrı olmaz, o iş noksandır. Besmelesiz işe şeytan müdahale eder. Besmele çekilince şeytan o kimseden uzaklaşır. Eûzû-besmele, şeytanın şerrinden cenab-ı Allah’a […]

Besmele içinden, sessiz çekilir mi?

Okumak, nefesin gırtlaktan ses olarak çıkmasıdır. Yani sesin şekillenmesi ile olur. Mesela namazda içten okuma ile kıraat şartı yerine gelmiş olmaz. Benzer Yazılar: İçten Besmele Çekilir mi? Okumak denince, nefesin […]

Rüya ile amel edilir mi?

Bazıları ben rüya gördüm şöyle yaptım böyle ettim. Bana rüyamda peygamberimiz şöyle dedi gibi ifadeler kullanıyor. Rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya dini deril değildir.  Rüyaya bakıp da iyi şeyler […]

İlahi okumak caiz midir?

Peygamberimiz Medine’ye gelirken Medineli’ler onu ilahilerle karşılamıştır. Düğün ve bayramlarda kadınların ilahiye benzer şeyler söyledikleri nakledilir. Bir defasında Hz. Ömer, mani olmak istemiş de peygamber (as): ‘’Sevinçli zamandır, söylenilenler kötü […]

Veysel Karani yaşamış mıdır?

Asıl ismi Üveys bin amir’dir. Karan köyünde doğduğu için ‘’Karanî’’ denmiştir. Deve çobanlığı yapmıştır. Hasta anasının şartlı izni ile Medineye gelmiş fakat peygamberi göremeden dönmek zorunda kalmıştır. Peygamber aşığıdır. Peygamber […]

Mevlit okutmak doğru mudur?

Mevlit okutmak farz, vacip ve sünnet türünden bir ibadet değildir. Mevlit, Süleyman Çelebini’nin Vesilet’ün-Necat adlı eserinden manzumelerdir.  Mevlit okutmakla dini bir görev yapılmış olmaz. Okutulmayınca da dini görev terk edilmiş […]

Kuldan yardım istenir mi?

Yardım Allah’tandır. Başkasından yardım istenmez. Yuduf peygamber Allah’tan beklenilen yardımı zindan arkadaşından beklediği için zindanda daha çok kalmış ve yardım görememiştir.  Kuldan şifa bulunmaz, ondan enerji alınmaz, kula secde edilip […]

Kul günahsız olur mu?

Kul hatasız olmaz. Bir kimseyi hatasız kabul etmek en büyük hatadır. Hatasız yalnız Allah’tır. Bir kimsenin yazdığı kitabı kusursuz kabul etmek de hatadır. Yalnız Kur’an hatasızdır. Her insan hata eder. […]

Kişiye teslimiyetin ölçüsü nedir?

Kula bağlılığın, itaatin, sevmenin, saymanın ve övmenin bir ölçüsü vardır. Kişiden yardım istenmez. Kişiye ‘’İmdat’’ denmez. Bizi kurtar denmez. Bize şefaat et denmez. Eli eteği öpülüp yere kapanılmaz. Bir kişi […]