KAVİMLERİN HELAK OLMA SEBEPLERİ NELERDİ?

 Cenab-ı Allah: ‘’Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe, onun durumunu değiştirmez.’’ (Rad:1)  Kavimlerin helak sebebini Kur’an şöyle anlatır: ‘’İnkar eden ve başkalarını da Allah yolundan alıkoyanlar; şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır.’’ […]

CENAB-I ALLAH ZULMEDER Mİ?

Allah asla zulmetmez. Kulun çektiği kendi cezasıdır. Allah insanı yaratmış hür iradesiyle baş başa bırakmış. Birde uyarıcılar göndermiş, kitaplar göndermiş, emir ve yasaklar koymuştur. Kulun bir şeyi yapıp yapmamasında hiçbir […]

Kavimler Neden Helak Oldular?

Tarih boyunca Cenab-ı Allah peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş ve emir-yasaklar koymuştur. Peygamberlerle alay eden, vahye kulak vermeyen, emir ve yasakları çiğneyenleri, vaadini yerine getirip cezalandırmıştır. Allah’ın buyrukları için ‘’Bunlar eskilerin […]