DEPREMLER UYARIDIR KENDİMİZE GELME FIRSATIDIR

 Deprem, sadece yerkabuğunda ki meydana gelen hareket, fay kırılması diye açıklanırsa, eksik olur. Bu işin görünen maddi yönüdür.  Peki bu hareketi, kırılmayı yapan kimdir?  Newton kanununu şöyle okumadık mı? Hiçbir […]

DEPREM BİZE NELER SÖYLER?

Kur’an’da: ‘’ Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve mahsulden eksiltmekle imtihan edeceğiz… ‘’(Bakara: 155 ) deniliyor. Şimdi, korkuyu, açlığı, malın, canın telefini beraberinde getiren deprem ilahı […]

DEPREMLE İLGİLİ KUR’AN AYETLERİ

Kur’an-ı Kerim’de deprem ile ilgili ayetler ve sure vardır. Rabbimiz, bu ayetlerle bizim uyanmamızı istemektedir: ***** 1) ‘’ Onları müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki : ‘’Ey Rabbim! Dileseydin onları […]

POMPEİ HALKI VE İBRET DAĞI

Pompe halkı da önceki isyan eden, azan ve sapkınlığı yüzünden helak olan topluluklar gibi, ilahi uyarılara uymadığı için Allah’ın gazabına uğramıştır.  Pompe halkı, Hz. İsa zamanında yaşamış bir topluluktu Hz. […]

TİTANİK’İ KİM BATIRDI?

Titanik adlı gemi öyle yapılmıştı ki adeta yüzen bir şehirdi. Yüksekliği ile dev bir gökdelendi.             Çalışanlar sabah görev yerlerine bisikletle gidiyorlardı.  Gemi yapılırken her şey düşünülmüş, bütün tedbirler alınmış […]

ASHAB-I KEHF’E NE OLDU?

Ashab-Kehf (mağara arkadaşları)’nın yaşadığı devir hakkında çeşitli görüşler vardır.  İnançsız, zalim, inananları öldüren, Allah’ı tanımayan kraldan kaçıp mağaraya sığınan gençlere Ashab-ı Keyf denmiştir.  Onlar her ne kadar mağaraya girdilerse de […]

MESCİD KUŞU SALEBE NEDEN HELAK OLDU?

Medineli Salebe mescidten çıkmaz, beş vakit namazı hep camide kılardı.             Herkes ona “Mescid kuşu Salebe” derlerdi.              Bir gün Peygamber(as)’a gelerek:  -Ya Resulullah, ben zengin olmak, ihtiyaç sahiplerini görüp […]

PEYGAMBER (AS)’A UYMAYAN EBU TALİB’E YAZIK OLDU

Ebu Talip, Peygamber (as)’ın amcasıydı. Dedesi Abdulmuttalib’in vefatından sonra O’nu korumuş, kollamış ve onu yetiştirmişti.             Peygamber      olduktan          sonra   yeğeni Muhammed(as)’a inanmamış ve onun davetine uymamıştı.  Ebu […]

EBU LEHEB’İN ELLERİ KURUDU

Peygamber (as)’a ve Müslümanlara eziyet edenlerden biriydi Ebu Lehep.  Peygamber (as)’ın acı çekmesi için yoluna dikenler koymuş. Karısı da ona yardım etmişti.  Peygamber(as) İslam’a davete yakınlarından başlamıştı. Ebu Lehep, Ebu […]

ALATENLİ ve KEL NEDEN HELAK OLDU?

Ebu Hureyre (ra) naklediyor: “Peygamber(as) şöyle anlattı:  “Cenab-ı Allah kel, kör ve deri hastalığı olan üç kişiyi imtihan için melek gönderdi.  Melek alatenliye geldi:  -Ne istersin en çok neyi seversin? […]