Peygamberleri Kıyaslamak, Ayırmak

            Peygamberimiz :“Peygamberlerin birini diğe- rinden ayırmayın ,üstün  tutmayın.”(K.Sitte :12/182)  derken ;  Kur’an’da : “Allah’ın    peygamberlerinden  hiç biri  arasında ayrım yapmazlar.”  (Bakara : 285) buyrulmuştur.             Nisâ : 150 “ […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e İhtiyaç

              İnsan,  Cenab-ı   Allah’ı,   aklı  ile   eserden   müessire giderek bulmak ve iman etmek  zorundadır.             Allah’a  kulluk görevini nasıl ,ne şekilde niçin yerine getireceğini bilemez.Bunu  peygambere gelen   vahiy  ve  peygamberin […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Görevleri

            Başta görevi tebliğdir ;dini anlatmaktır. Kur’an’da :   1- “Ey  Peygamber! Biz seni   bir  şahit , bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.”(Ahzab : 45)    2-“Allah’ın  izniyle  bir  […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mesleği

            Peygamberlerin her birinin bir mesleği var -dır ve kendi alın terleri ile geçinmişlerdir.             Peygamberimiz :  “Allah  hiç  bir  peygamber göndermedi  ki,  koyun  çobanlığı yapmış olmasın.” buyurur.      –Sende […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Sıfatları

            Peygamberlerde  bir  insandır, ama görevleri icabı diğer insanlardan farklı ve üstün bir  takım  sı- fatları  vardır. Bunlar: 1.EMANET :Güvenirlik,emin,dürüst,emanete  hıyanet   etmemek.Peygamberimize  “ Muhammedül   emin ” lakabını düşmanları takmış,ve […]

PEYGAMBERLERE İMAN

            Peygamber elçi anlamına gelir.             Dini terim  olarak  Allah’ın   kulları arasından seçtiği,  vahiy  yolu ile  insanlara  emir  ve  yasaklar   gönderdiği elçiye peygamber denir.             Peygamberlere  iman,  imanın  şartlarından-dır.  Cenab-ı   […]