Sakal-ı Şerifi Öpmek Şirk midir?

Sakal-ı şerifi  öpmek, ilgi, sevgi ve  bağlılığın ifadesidir.   Sakal-ı  şerif, Allah  Rasûlüne  ait   bir  parça  olduğu  için saygı duyuyoruz.             Hz.   Peygamberin ,   Topkapı   Sarayı’ndaki  emanetlerine saygı duymak, kendimizden  […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hakkındaki Bazı İddialar

a) Bazılarının   iddia  ettiği  gibi   peygamber  (as)’a  uymak,  itaat  etmek  Allah’ın  emridir, şirk  değildir. “O da bir  insandı,  vazifesini yapmıştır.” deniliyor. Kur’an, ona uymayı emrediyor. “Allah’a   peygambere   itaat  edin  işlerinizi   […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e İtaat

            Peygambere   iman  kadar, peygambere uy-mak,itaat etmek de şart.Ona itaati Allah emrediyor.  Kur’an’da :   1- “Kim  Rasüle  itaat  ederse , Allah’a  itaat   etmiş olur.” (Nisa :80) 2-“Doğru yol belli […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Evliliği

            İslâm Peygamberi,şehvet düşkünü bir  insan değildir.Öğle olsaydı, yirmi beş  yaşına kadar bekar kalmaz  ; elli  yaşına  kadar  da kendisinden on beş yaş büyük olan,dul Hz. Hatice ile evlenmez, onunla  […]

PEYGAMBERİMİZ ÜMMİDİR

            O, okuma  yazma  öğrenmemiştir. Kimseden ders almamıştır.             Onun hocası , Cebrail’dir.             Eğer  birinden ders  almış olsaydı.”Onu  ben okuttum, bildiklerini ben öğrettim.” derdi.             Eğer  okuma  yazma  bilseydi, […]

PEYGAMBERLER MUCİZE GÖSTERİR

            Mucize, aciz bırakmak demektir.             Allah ,peygamberlerini davalarında  desteklemek üzere  onlara güç vermiştir.  Bu güce mucize denir.             Bu iş ,Allah’ın izniyle olur.             Her farklı ve o,devrin özelliklerine […]

PEYGAMBERLER GÜNAH İŞLEMEKTEN KORUNMUŞTUR

Peygamberler   korunmamış  olsaydı,  yalan  söylerlerdi.Yalan söyleyende peygamber olamazdı.             Ancak   peygamberler  bazı   küçük   hatalar  işlerler,  işlemişlerdir. Buna   zelle  denir. Bu   insan olmanın zaafıdır.             Onlarda bir beşerdir.Tabii ki onlarında zaaf-ları  […]

PEYGAMBERLERDEN BAŞKASINA VHİY GELİR Mİ?

            Allah ,“Hayvanlara vahyettik “diyor. Bu sevki ilahidir,  iç  güdüdür. “  Hayvanlara   vahyediliyorsa,  Allah bana niye vahyetmesin? “denilirse , bu yanlış olur.   –“Allah’a karşı yalan uydurandan, yahut   kendisine hiç […]

PEYGAMBER GÖNDERMEDEN ALLAH SORUMLU TUTMAZ

–“Biz  hiçbir memleketi öğüt vermek  üzere gönderdiğimiz uyarıcı peygamberi  olmadan yok   etmemişizdir. Biz zalim değiliz. “ (Şuara : 208-209)   –“Bir memlekete peygamber göndermedikçe helâk edici değiliz.” (Kasas : 59)   […]

AHİR ZAMAN PEYGAMBERLERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ

            Kur’an’da  :” O  peygamberlerin   bir  kısmını diğerlerinden üstün  kıldık. Allah onlardan  bir kısmı  ile konuşmuş ,bazılarını da derece derece yükselt -miştir.” (Bakara : 253) Demek ki arada fark var. […]