Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Hareket Tarzı

            Allah Rasûlünün ,hareket tarzı da çok düzgündü.Hep tevazu ile hayâ ile hareket ederdi.             Bir yere vardığı zaman ,kendisi için kalkılmasını ,yer açılmasını istemezdi. Nereyi boş bulduysa , oraya  […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Giyim Kuşamı

            Allah Rasûlü, çok temiz ve çok güzel giyinirdi.             Kendisi:”Yiyin ,için, giyinin,Allah yolunda sarf edin, ancak israfa veya kibire ,gurura kaçmayınız.” derdi. (Peygamberimizin Şemali-Ali Yardım: s.117)               –“Allah […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Saç ve Sakalı

            Hz. Peygamber temizliğe çok dikkat ederdi. Saçlarını devamlı yıkarlar ve tararlardı.”Saçı,sakalı olan ,onlara baksın.” derdi.Saçı darmadağın olan kimse için :”Bu adam saçını düzeltecek bir şey bulamamış mıdır ki ?” […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Ahlakı Nasıldı?

            Cenab-ı Allah :”Şüphesiz sen,muazzam bir ahlâk üzeresin.” Buyurur.(Kalem:4)               Kendiside :             –“Beni Rabbim terbiye etti ve en güzel bir şekilde terbiye etti.”               –“Ben ancak güzel […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Aile Hayatı Nasıldı?

            Hz.     Peygamber   ,25     yaşında        iken    40      yaşındaki      dul           Hatice          ile evlendi.Peygamberlik gelmemesine rağmen örnek bir aile hayatı sergilemiştir.             –Sövmek,dövmek,zulüm […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e Bazıları Neden İnanmadılar?

            Herkes tarafından takdir edilmesine , övülmesine ve iltifat edilmesine rağmen bazıları, Allah’ın son elçisine inanıp kurtuluşa erememişler-di, acaba neden ?Halbuki bir kurtarıcı bekleniyor-du. Güvenilir bir insanda görevlendirilmişti.             Kısaca […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) İçin Kimler Ne Dediler?

            Bugüne kadar yerdekilerde göktekilerde O’nu övmüştür.             Sadece Müslümanlar değil ,Müslüman olmayan bile O’na hayran olmuş, O’nu takdir etmekten kendilerini alamamışlardır.               Bismark:”İnsanlık senin gibi seçkin bir kudreti […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Geleceği Müjdeleniyordu

            Bir kurtarıcının geleceği müjdesi ,kurtuluş ümidini artırıyor, ümitleri tazeliyordu.             Hz İbrahim (as) şöyle dua etmişti:               –“Ey Rabbımız! Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak,onlara kitap ve […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Adı

            Âlemlerin  Efendisi  dünyaya  gelince,dedesi O’na “ Muhammed ”adını verdi.Duyanlar  “Nereden buldun  bu  adı ?”  dediler. O  da  şu  cevabı verdi :  “Yerdekiler ve göktekiler umarım , O’nu hayırla yâd […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Soyu

Doğumu:  12- Rebiulevvel -571   Soyu:  Haşim oğulları   Adı:  Muhammed   Baba Adı: Abdullah   Annesi: Âmine   Dedesi: Abdulmuttalib Süt Annesi: Halime   Çocukları  :   Erkek        : […]