TÜRK TARİHİNDE ÇOK EVLİLİK

            Türk tarihinde birden fazla evlilik yaygın olmamakla beraber, yer yer az da olsa görülen bir husustur.             Meselâ ; Hunlarda evli iken kuma adıyla yeni evlilikler yapılabilirdi.Hâli vakti yerinde […]

İSLÂM’DAN ÖNCE ÇOK EVLİLİK

            Eski Mısırlılarda Firavun, erkek çocukları öldürdüğü için denge bozulmuş, çok kadınla evlilik zorunlu olduğu için müsade edilmiştir. (Bakara :49 + Kasas :4)               Babil hukukunda kadının hastalıklı veya […]

İSLÂM’IN AİLEYE VE EVLİLİĞE VERDİĞİ ÖNEM

            İslâm’da aile kutsaldır.Dinimiz evliliğe büyük önem vermiştir.Muta nikâhını, geçici, şartlı ve başka maksatla nikâhı geçersiz sayar. Çok kocalığı, metres hayatını, flörtü men eder.Nikâh dışı ilişkiyi zina, zinayı da büyük […]

POLİGAMİ (ÇOK EVLİLİK)

Cenab-ı Allah, Peygamber,âlemlere rahmet, insanlığa örnek, rehber olarak , en son olarak Hz. Muhammed’i göndermiştir. İnsanlığın huzur bulması için Hz. Muhammed’i çok iyi tanıması lâzımdır.İslâm’ın ilk yıllarında Peygamberi tanımayanların helâk […]

SÜNNET NEDEN TERK EDİLİYOR?

Geçmişte Peygamberlerinin sünnetini terk edenler, Peygamberlerini unutmuş, hatta O Peygamberin getirdiği dinleri kaybetmişlerdir… Bugünkü gayretlerin ardında, Peygamberi devreden çıkarıp, Kur’an’ı anlaşılmaz hale getirmek yatıyor. Bugün batı, özellikle Mevlâna’ya, Yunus’a, Hacı […]

Sünnet Yoksa Ümmet de Olmaz

Bize kimin ümmetisin ? denilse, ne cevap veririz ? “Muhammed ümmetinden.” Allah :”Ey inananlar ! Allah’a ve Peygambere itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed Sûresi :33) Hz. Peygamber :”Sünnetime uymayan […]

SÜNNET YERİNE FARZ KILMAK, SÜNNET NAMAZLARI TERK ETMEK

            Deniliyor ki,               1-Kaza borcu olan sünnet kılmaz, kaza kılar.             2-Sünnetle beraber kaza namazına niyetle-nin.             3-Kuşluk vakti abdest alan, Kuşluk namazına, şükür namazına bir de kaza […]

İslam’ı Yaşamak İçin Kur’an Yeterli mi?

Şunu iyi bilmek gerekir ki, sünneti devre dışı bırakıp ,yalnız Kur’an ile amel etmek mümkün değildir. Çünkü dinin her hükmü Kur’an’dan öğrenilemez. Bazı emir ve yasakların ayrıntıları da Kur’an’da geçmez. […]

SÜNNET AYRI, KUR’AN AYRI MI ?

            Hz.Peygamber (SAV) :” Bana itaat eden muhakkak cennete girer.Bana isyan eden ise muhakkak baş kaldırmış,serkeşlik etmiş olur.” buyurmuştur. (Buhari İ’tisam :2)   “Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetimi ayakta tutan […]

Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

            Allah Rasûlü son klavuzdur. Onun klavuzluğunu bir kenara bırakırsak din anlaşılmaz.               Allah’ın kitabında her şey apaçık bildirilme-miştir.Bilmemiz gerekeni bize, peygamberin sünneti açıklar. Sünnet olmadan din ve dünyamızı […]