İNSANA BAZEN AĞLAMAK CEZADIR, BAZEN DE AĞLAYAMAMAK CEZADIR

Malik Bin Dinâr, ağlamama ve ağlayamamayı bedbahtlık olarak görür ve der ki:  ‘Dünyaya düşkünlük bedbahtlıktır. Hayasızlık bedbahtlıktır. Kalbin katı olması bedbahtlıktır. Gözün yaşarmaması bedbahtlıktır.’   İnsanlar yapmamaları gerekirken yaptıklarının cezasını […]

AĞLAYABİLMEK

Herkes ağlayamaz. Ağlamak Cenabı Allah‟ın bir lütfudur.   Bu konuda Allah rasülü şöyle der: ‘Gözyaşı Allah‟ın rahmetidir. Allah onu sevdiği gönüllere lütfeder. Ağlayınız. Ağlayamazsanız ağlar gibi olunuz.’ Hz. Ebu Bekir […]

NİÇİN AĞLARIZ?

Hz. Peygamber (SAV) bir hadislerinde şöyle buyuruyor:   ‘Ben sizin görmediğinizi görür, duymadığınızı duyarım. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.’ (Hz. Peygamberimizin Şemaili: s.387) buyurarak ağlayacağımız bir […]

NİÇİN YARATILDIK?

Cenabı Allah bizi yaratmış, nasıl yaşayacağımız konusunda da talimatlar vermiş, hayatın gayesini belirtmiştir. İnsan değil, hiçbir şey başıboş değildir.   Allah‟ın elçisi de nasıl olmamız gerektiğini şöyle ifade etmiştir: ‘Dünyada […]

FAYDASI OLMAYAN AĞLAMA

Nice ağlamalar vardır ki; boşunadır, faydasızdır. Fudayl b. İyâd derki:   ‘Gözle beraber kalp da ağlamalıdır. Gözle beraber ağlamayan kalp hastadır.’   Demekki, ağlamak, göstermelik gözyaşlarıyla olmayacak. Böyle olursa, ağlarken […]

HZ. PEYGAMBERİN AĞLAMASI

Allah rasülü aslında çok güleç yüzlü idi hep tebessüm ederdi, onu anlatırken herkes bu ifadeyi kullanmıştır. Gazali derki:HZ peygamber gülerdi, sesi işitilmezdi o tebessüm ederdi, ama kahkaha ile gülmezdi, mübarek […]

AĞLAMANIN MANEVİ FAYDALARI

Sevgili Peygamberimiz: ‘Ölmeden önce ölünüz’ diyor. Gafletten uyanmamızı ve nefsimizi  alt etmemizi istiyor. ‘Bir göz yaşarırsa, Allah  o gözün bulunduğu vücudu ateşe atmaz’ buyuruyor.   Hz. Ali(ra)‟nin dediği gibi, rengin […]

AĞLAMANIN MADDİ FAYDALARI

Ağlamak, ağlayabilmek Cenabı Allah‟ın  insan için bir  lütfudur.   İlim adamları göz yaşında üç madde tesbit etmişlerdir.   Leuzin enkophalın: Morfin etkisi yapan maddedir. Bu maddeyi vücut ağrıların giderilmesi için […]

GÖZYAŞI

İnsan, hem gülen hem de ağlayan bir varlıktır. Bunun ölçüsünü kaçırmamak gerekir. Yani ne somurtacaksın, olur olmaz şeylere göz yaşı dökeceksin nede her şeyi unutarak şuursuzcasına kahkaha atıp hiçbir şeye […]

Gece Cenabı Allah’ı Anmak

Cenabı Allah’ı zikredenler övülmüşür. Allah Rasulü de Allah’ı zikredene müjdeler vermiştir. Ayrıca teşvik de etmiştir. Bir hadislerinde şöyle buyurur:   ‘Allah sizden birini geceleyin uyandırırsa, Allah’ı tesbih etsin. Mağfiret dilesin. […]