Müslüman Müslümana Zulüm Etmez

Dinimiz Müslümanın Müslümana zarar vermesini yasaklamıştır. Herhangi bir şekilde zarar vermemek vaciptir. Mesela; nazarı değen bir insanın bundan zarar vermemek için korunması vaciptir. Bir Müslümana zarar verecek bir şeyi yoldan […]

Müslüman Müslümanı Terk Etmez

Kur’an’da ayrılık düşmanlık kınanmış, dargın olanların arasının düzeltmesi emredilmiştir. (Enfal: 1-Hücürat: 10) Müslüman Müslümana buğz etmeyecektir. Sırt çevirmeyecektir. İlgiyi kesmeyecektir. Müslümanın Müslümana üç günden fazla dargın durması, onu terk etmesi, […]

Müslümanlar Kardeştir

Bunu Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Müslümanlar kardeştir” buyuruyor. (Hücuraf: 10)  İslam, kardeşlik dinidir. İslam kardeşlik düşüncesini ve anlayışını yıkacak her türlü davranışı yasaklamıştır. Cenab-ı Allah Müslümanlar: “Toptan Allah’ın ipine sarılın parça […]

İSLAM KARDEŞLİĞİ

Müslüman Türkiye üzerinde asırlardan beri bölme, parçalama, insanımızı İslam’dan ve İslam kardeşliğinden ayırma oyunları oynanmaktadır. Bazıları bu oyuna gelmiş gruplaşmış, cepheleşmiş, o da fitne oyununa içten katılmıştır. Asırlardan beri içten […]

HAYATI İSLAMCA YAŞAMAK

Bu dünyadan İslamı yaşayan da gidiyor yaşamayan da gidiyor. Biri mutlu olacağı bir hayat yaşıyor, diğeri pişman olacağı bir hayat yaşıyor. Kubbede hoş seda bırakanla, eli boş giden, musalla taşında […]

NE KADAR MÜSLÜMANIZ?

Dünya ve ahiret için önemli soru bu. Bir genç Avrupalı Hıristiyan bir kadınla evleniyor. Gencin ailesi kadının Müslüman olmasını istiyor. Kadın, Müslüman oluyor. İslam’a öyle sarılıyor ki, tam tesettüre giriyor, […]

DİNLER ARASI DİYALOG KONUSUNDA DİYANET NE DİYOR?

 “Dinler arası diyalog olmaz, din adamları arası diyalog olur,” diyor.  Allah yanında bir din vardır. O da islamdır. Fetva ve Daimi İlmi Araştırma Heyeti bu konuda toplanmış, şu fetvayı vermiştir: […]

DİNLER ARASI DİYALOGDA GİZLENEN NE?

Dinler arası diyalog çalışmaları, İslamı ifsat çalışmalarıdır. Batı ve kilise hiçbir zaman İslam ve Müslümanlar için hayır solumamıştır. Haçlı seferleri İncil’in ve papazların kışkırtmaları ile defalarca islamı yok etmek için […]

DİNLER ARASI DİYALOG

Cenab-ı Allah Kur’an’da dinlerin durumlarını ve Müslümanların Gayri Müslimlerle ilişkilerini bize anlatmış, Allah Rasulü de putperestlerle, Hıristiyanlarla ve Yahudilerle ilişkilerin nasıl olacağının örneklerini vermiştir.  Başka dinden olanlarla yaşarken, onlarla iş […]

İSLAMIN ASLINDAN UZAKLAŞMA PROBLEMİ

Din, kaynağından öğrenilmediği için çok kafa karışıklığı oluyor. Değişik anlayışlar ve anlayışlara neden oluyor. Din deyince misyoner mantığı ile hareket edilerek Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammed deniyor. Hristiyanlık da […]