PEYGAMBERE İMANLA İLGİLİ ŞİRK

Peygamberimiz, hayatı boyunca şirkle mücadele etmiş, insanları Allah’ın varlığına, birliğine çağırmıştır. ‘Peygambere uymak şirk’ diyenler oluyor. ‘Hem Allah’a hem de peygambere uyulmaz, Allah’la beraber peygamber sevilmez’ diyorlar. Peygamberi sevmek ona […]

ALLAH’A İMANDA ŞİRK

Bir hadiste: ‘Büyük günahların en büyüğü Allah’a ortak koşmaktır.’(B.Hadis külliyatı:4/287) buyrulur. Kur’an’da da : ‘O Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.’ (Şura:11) buyrulur. Peygamberimiz: ‘Kim Allah’tan başkası adına yemin ederse, şüphesiz […]

KUR’ANDA ŞİRK KONUSU

Şirk konusunda Kur’an bizi uyarıyor. -‘Allah’a ortak koşmayın.’ (Nisa:36) -‘Allah’a ortak koşanı Allah affetmez. O Allah’a iftira etmiş olur.’ (Nisa:48) -‘Şirk büyük zülümdür.’ (Lokman:13) -‘Allah’ı bırakıp size fayda ve zarar […]

İMAN KONUSUNDA ŞİRK

‘La ilahe illallah’ demek, Allah’tan başka tapınılacak ilah yoktur demektir. Müslüman, ‘Allah birdir, Onun eşi benzeri yoktur. Kimseye muhtaç değildir. O doğrulmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.’ (İhlâs suresi) […]

ŞİRK NEDİR?

Şirk, inanç hastalığıdır. Kur’anda 170 yerde geçer.  Şirk, ortaklık demektir. Ortak koşmaktır.  Dinen şirk, Allah’a ve Onun tasarrufunda ortaklık tanımaktır. Allah’tan beklenileni başkasından beklemek, Allah’a yapılanı başkasına yapmaktır. Allah’ın sıfatlarını […]

ŞİRKE DÜŞMEKTEN KORUNMAK

Günümüzün en önemli konularından biri imanın muhafazasıdır. Din iyi bilinmeyince insanların çoğu, bilerek veye bilmeyerek şirke düşmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. İman yönünden en büyük tehlike şirktir. Çünkü insanımızın okuma ile din […]

SÜNNET DÜĞÜNLERİNDE DAVETE İCABET

Uygun olmayan davete, icabet edilmez. Uygunsa davete gidilir. Uygun olmayan davete icabet edilmeyince de darılma, küsme olmaz. Adam gibi yaparsın gelinir, gidilir. Yapılan komşunun, akrabanın davetine icabet edilmeyince hak doğar […]

SÜNNET DÜĞÜNÜNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Sünnet merasimleri yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. -Başta ne yaptığımızın farkında olmalıyız. -Lüksten, israftan, gösterişten, kötü örnek olmaktan kaçınmalıyız. -Geç vakitlere kadar çalgı, eğlence, alkol, silah… Bunlar müslümana yakışan […]

SÜNNET DÜĞÜNÜ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Sünet, Tıbbi işlemden ziyade Cenab-ı Allah’ın emri, Hz. Peygamber’in sünnetidir. Sünnet, işin ehline yaptırılmalıdır. Bir hata çocuğun sağlığına, cinsel hayatına zarar verir. Ağzı dualı, besmeleli, sünnetin önemini bilen biri yaparsa […]

SÜNNET DÜĞÜNÜ NASIL YAPILMALIDIR?

Yapılan iş, kültürümüze, ahlakımıza uygun olmalıdır. İçkili, dansözlü dinin emri yerine getirilemez. -İsraf yapılarak, gösteriş yaparak kötü örnek olunmamalıdır. -Merasim yerinde çevre kirliliğine, sokaklarda, mahallelerde ses kirliliğine sebep olunmamalıdır. Hasta […]