ZARARLI EĞLENCE VE MÜZİK

Sevgili Peygamberimiz, çocukken cahiliye eğlencelerinden korunduğuna dair rivayetler vardır. Bunlardan birini Hz. Ali (ra) nakleder:         Resulullah şöyle buyurur: “Cahiliye devri insanın arzu ettiği eğlenceleri hayatımda iki kez arzu […]

GERÇEK MÜZİK

Gerçek müzik, insanı olumlu yönde etkileyen insanın içini dışını alt üst etmeyip, yatıştıran, dinledikçe, delice hareketler yerine insanın sinirlerini yatıştıran, hayatın hayvani yönünü değil, insanî yönünü hatırlatan müziktir. Millî gururu […]

MÜZİK RUHUN GIDASI MIDIR?

Müzik öyle bir ilâçtır ki, kullanmasını bilenlerin işine yarar, bilmeyenler de zarar görür.   Bugüne kadar hep duymuşuz, hep söylemişizdir, “Müzik ruhun gıdasıdır” diye acaba gerçekten müzik ruhun gıdası mıdır? […]

İSLAM VE MÜZİK

İslam dininde düğün, sünnet ve bayram gibi sevinçli hallerde ve günlerde, erkek erkeğe, kadın kadına oynamak, sevinç göstermek, çalgı aleti çalmak da bir sakınca yoktur. Peygamber Efendimiz tef çalınmasına müsaade […]

MÜZİKLE TEDAVİ

Müzik, insan fıtratında olan zevklerden biridir. Beden gıdasını boğazdan alırken, ruh da gıdasını kulaktan alır. İnsanın ruhuna hitabeden, yani insanın haz duyduğu müzik, insan üzerinde hep müsbet tesirler göstermiş, insanın […]

MÜZİK VE İNSAN

Müzik: hisleri, düşünceleri, ses, hareket ve âletlerle ifade etme ve anlatma sanatıdır. Başka bir ifadeyle müzik: insanın bedii zevkini okşayan ahenkli ses ve sözlerdir. Aklı ve ruhi dengesi yerinde, normal […]

MÜZİK VE EĞLENCE

Konumuz, müzik Müzik kelimesi, Yunanlıların büyük putları olan Zeus’un kızları sayılan Mausa (Müz) denilen dokuz heykelin adından alınmıştır. Her toplumun kendine göre dini ve millî musikisi vardır. İnsan, müzikle doğar, […]

KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR

Hz. Peygamber: “ İnsan sevdiği ile beraberdir” buyurmuş. (R.Salihin:367) Bir Arap gelir Peygamber’e: Ya Resulullah! Kıyamet ne zaman kopacak? diye sorar. Namaz için kamet getirildiğinden namaza geçilmiştir. Namazdan sonra Peygamber […]

İYİLERLE BERABER OLMAK

İyi arkadaş insanın felahı, kötü arkadaş da helakıdır. Zira iyi örnekler, iyi modeller insanın iyi olmasını, iyi yaşamasını sağlar. Bir insan iyilerle amel işlese, fakat günahkarlarla düşüp kalksa, iyi amelleri […]

KUSURSUZ ARKADAŞ BULMAK MÜMKÜN MÜ?

Kusursuz insan bulmak elbette mümkün değil, kusur, insanın aczinin ifadesidir. Hatasız kul olmaz. Ancak Allah’ın korumasıyla peygamberler masumdur. Onların dışında kimse masum değildir.   Şair: “İnsan beşer, durmaz şaşar.            […]