GÜNLÜK HAYATTA EDEP VE ADAP

Günlük hayatında müslüman dünya-ahiret dengesini, akıl-davranış dengesini sağlıklı ve düzgün kurmalıdır. Müslüman, hayatta doğru, dosdoğru olmalı ve doğru yolda yürümelidir. Dengeli hayat insana huzur verir, mutlu eder. İnsanın davranışlarında ölçü […]

SOSYAL HAYATTA EDEP – ADAP

İnsanın iyisi var kötüsü var, faydalısı var zarar vereni var. Her hareketin, her düşüncenin faydalı olanı var, zararlı olanı var. Her insanın bir edeplisi, birde edep dışı olanı var. Toplum […]

AİLE HAYATINDA EDEP – ADAP

Toplum içinde insanlar için ailenin önemi büyük insan, maddi ve manevi varlığını aile ortamında korur. İnsan, ailede doğar, ailede büyür, ailede çoğalır ve ailede mutlu olur. Aileyi gereksiz göremeyiz her […]

DUA VE TÖVBE DE EDEP ADAP

a) Duada; Dua, sığınmak, istek ve yalvarışta bulunmak demektir. Dua, Allah’a ilticadır. Dua ibadettir ibadetin özüdür. Dua, belâ ateşini söndürür insanı Allah’a yaklaştırır. İbadetin kabulü için duaya ihtiyaç vardır. Peygamber […]

ORUÇTA ZEKATTA VE HACTA EDEP ADAP

a) Oruçta; İslam’da her ibadetin bizim bilmediğimiz birçok hikmeti vardır. Oruç, aç susuz kalmak değildir. Peygamberimiz (sav) “Her şeyin zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur” “Oruç tutun sıhhat bulasınız” (Buhari, […]

ZİKİRDE EDEP VE ADAP

Zikir, Allah’ı hatırlamak ve anmak demektir. Zikir, alemlerin Rabbi ile olmak, onunla konuşmaktır. Zikir, en büyük ibadetlerden biridir. Cenab-ı Allah: “beni anın bende sizi anayım” buyuruyor. Zikir, Allah’ın emridir. Kur’an […]

NAMAZDAKİ EDEP VE ADAP

a)Ezanda; Ezan, namaz vakitlerinde mü’minleri namaza çağırır. Ezanın şartları şunlardır: Namaz vaktinin girmiş olması, Arapça olarak okunması, Sırasının bozulmaması, Erkeğin okuması. Ezan, erkeklere vacip derecesinde sünnettir. Peygamber (as): Ezanı işittiğiniz […]

ABDEST VE GUSÜLDE EDEP ADAP

a) Temizlikte; Temizlik denince maddi, manevi kirlerden arınmak demektir. Temiz olmadan ibadet olmaz. Temiz olmadan Cenab-ı Allah’a yaklaşılmaz. Peygamber (as): “Temizlik imandandır” buyurmuş, Kur’an’dan da: “Allah ancak tövbe edenleri ve […]

İBADETLERDE EDEP-ADAP

İnsan, başıboş değildir. Cenab-ı Allah insanı yaratmış, nasıl yaşayacağına dair peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiştir. İnsanı diğer canlılardan üstün ve farklı kılan talimatlar vermiştir. Kur’an’da: “Cinleri ve insanları ancak bana ibadet […]

GENEL OLARAK DİNİ KONULARDA EDEP ADAP

“Din” dediğimiz zaman Cenab-ı Allah’ın vahiy yoluyla, peygamber aracılığı ile insanların mutluluğu için gönderdiği emir ve yasaklardır. Dini gönderen Allah’tır. Din, lüzumludur. Dini inkar, Allah’a isyandır. Dinle, dinin emir ve […]