YÖNETİCİLİK KUTSAL BİR GÖREVDİR

Devlet adamı, milletin işlerini gören, devleti, milleti yöneten, sevk ve idare eden kimsedir. Devletin her kademesinde çalışan en küçük devlet memurundan devlet başkanına kadar herkes devlet adamı olarak görev yapar […]

HER TOPLUMA BİR YÖNETİCİ

Aziz okuyucularım, İnsanlık tarihinin başlangıcından buyana insanoğlu, yapısı, ihtiyaçları ve yaratılış gereği hep topluluk halinde yaşamıştır. Bu toplulukların ihtiyaçlarının karşılanması ve mutlu edilmesi için de işleri organize edecek seçkin insan […]

İMAM’I AZAM’IN DİLİNDEN

            İmam-ı Azam Ebu Hanefi, talebesi Yusuf b. Hald Semti’yi Basra’ya görevli olarak gönderirken şu tavsiyelerde bulunmuştur:             “İnsanlarla iyi geçin. Gözümün önünden şöyle geçiyorsun: Basra halkına muhalefette bulunuyorsun. Aralarına […]

DEVLET BAŞKANI HZ. ÖMER’DEN EBU MUSA’YA

            Hz. Ömer halifeliği sırasında Ebu Musa’l Eş’ariy’i Kufe kadılığına tayin etmiş ve yazılı bir talimat vermiştir.             Özetle bu talimattan bazı maddeler: “Sana bir dava delilleriyle birlikte getirildiği zaman […]

İLMİN KAPISI HZ. ALİ’DEN

            Devlet başkanı Hz. Ali, Mısır valisi Malik b. El-eşter’e özet olarak şunları yazmıştır: “Bilmiş ol ki seni, birçoklarının senden önce adalet gösterdiği veya zulmettiği yerde görevli tayin ettim. Sen […]